Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, năm 2016, nhập khẩu khí hóa lỏng tăng về lượng nhưng kim ngạch lại suy giảm, với 1,2 triệu tấn, trị giá 493,5 triệu USD, tăng 13,74% về lượng và giảm 8,28% về trị giá so với năm 2015.

Tính riêng tháng 12/2016, nhập khẩu khí hóa lỏng giảm cả lượng và trị giá so với tháng liền kề trước đó, giảm lần lượt 15,5% và 15,8%, tương ứng với 104,7 nghìn tấn, tị giá 47,7 triệu USD – đây là mức suy giảm đầu tiên sau khi tăng hai tháng liên tiếp.

Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng chủ yếu từ các thị trường như Trung Quốc, Saudi Arabia, Quata, UAE… trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm 37,7% tổng lượng khí nhập khẩu, với 465,4 nghìn tấn, trị giá 199,3 triệu USD, tăng 30,68% về lượng nhưng kim ngạch giảm 0,65% so với năm 2015.

Đứng thứ hai sau thị trường Trung Quốc là Saudi Arabia, đạt 230,8 nghìn tấn, trị giá 84,3 triệu USD, tăng 233,13% về lượng và tăng 163,62% về trị giá, kế đến là Quata với lượng nhập tăng 19,06% đạt 190,1 nghìn tấn, nhưng kim ngạch lại suy giảm, giảm 11,59%, tương ứng với 68,3 triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu khí hóa lỏng từ thị trường Malaysia trong năm 2016 lại tăng trưởng mạnh so với năm 2015, tuy chỉ đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD, nhưng tăng 165,399% về lượng và 4684,06% về trị giá.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng năm 2016

Thị trường

Năm 2016

So với năm 2015 (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

1.231.787

493.569.591

13,74

-8,28

Trung quốc

465.474

199.349.883

20,68

-0,65

Saudi Arabia

230.871

84.387.535

233,13

163,62

Quata

190.157

68.306.696

19,06

-11,59

UAE

136.426

51.582.503

-53,67

-61,24

Indonesia

77.050

32.819.751

67,64

35,27

Hàn Quốc

11.283

6.123.357

213,42

43,13

Malaysia

3.308

1.359.870

165.300,00

4.684,06

Australia

2.306

774.454

-83,06

-89,54