Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, kết thúc năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Achentina 368,9 triệu USD, giảm 2,67% và nhập từ Achentina 2,6 tỷ USD, tăng 23,47% so với năm 2015. Như vậy, kết thúc năm 2016, Việt Nam đã nhập siêu từ Achentina 2,3 tỷ USD, tăng 29% so với năm ngoái.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Achentina là thức ăn gia súc và nguyên liệu, đạt 1,5 tỷ USD, tăng 7,89%; ngô 845,2 triệu USD, tăng 63,35% và dầu mỡ động thực vật 31,4 triệu USD, giảm 70,05% so với năm 2015. Ngoài ra còn nhập khẩu các mặt hàng khác nữa như: dược phẩm, gỗ và sản phẩm, đậu tương, tuy nhiên tốc độ nhập những mặt hàng này suy giảm. Đáng chú ý, nhập khẩu mặt hàng bông tuy chỉ đạt 5 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng khá, chỉ đứng sau mặt hàng ngô, với mức độ tăng 50,81%.

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu từ Achentina năm 2016

Nguồn: TCHQ

Ngược lại, Việt Nam lại xuất sang Achentina các mặt hàng như: giày dép, nguyên phụ liệu dệt may da giày, hàng dệt may….trong nhóm hàng hóa xuất sang Achentina trong năm 2016 thì mặt hàng giày dép đạt kim ngạch cao nhất và cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao, tăng 56,59%, đạt 64,4 triệu USD.

Đứng thứ hai về kim ngạch là nguyên phụ liệu dệt may da giày, 23 triệu USD, tăng 24,84%, kế đến là hàng dệt may 23 triệu USD, tăng 0,25% so với năm 2015…