Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu sang Ba Lan 597,7 triệu USD, tăng 2,11% và nhập khẩu từ Ba Lan 191,7 triệu USD, tăng 9,2% so với năm 2015. Như vậy, kết thúc năm 2016, Việt Nam đã xuất siêu sang Ba Lan 405,9 triệu USD, giảm 0,9% so với năm trước.

Việt Nam xuất khẩu sang Ba Lan chủ yếu các mặt hàng như: máy móc thiết bị, máy vi tính sản phẩm điện tử, hàng dệt may, ….trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 21,9% tổng kim ngạch, đạt 131,3 triệu USD, tăng 45,93%, đứng thứ hai là máy vi tính sản phẩm điện tử, đạt 57 triệu USD, tăng 10,67%, kế đến là hàng dệt may, tuy nhiên tốc độ xuất khẩu mặt hàng này sang Ba Lan lại suy giảm nhẹ, giảm 1,02%, tương đương với 44,1 triệu USD…

Nhìn chung, năm 2016, xuất khẩu sang Ba Lan các mặt hàng phần lớn đều suy giảm, trong đó giảm mạnh nhất là sản phẩm từ cao su, giảm 38,68%, tương đương với 3 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về mặt hàng xuất khẩu sang Ba Lan năm 2016

ĐVT: USD

 

Năm 2016

So với

năm 2015

Tổng cộng

597.772.646

2,11

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

131.364.964

45,93

máy vi tính, sản phâm điện tử và linh kiện

57.071.315

10,67

hàng dệt, may

44.158.268

-1,02

sản phẩm từ sắt thép

32.642.377

-23,72

cà phê

31.170.138

-9,62

sản phẩm từ chất dẻo

23.924.894

20,91

giày dép các loại

22.864.106

-4,07

Hàng thủy sản

16.882.087

-7,50

gỗ và sản phẩm gỗ

16.241.787

15,06

bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

12.897.993

-20,63

hạt tiêu

10.832.575

-16,34

túi xách, ví, vali, mũ và ô dù

6.718.498

12,78

sản phẩm mây, tre, cói và thảm

4.065.767

3,24

Sản phẩm từ cao su

3.019.356

-38,68

chè

2.451.639

-22,61

gạo

1.509.862

-9,70


Ngược lại, Việt Nam lại nhập từ Ba Lan các mặt hàng như dược phẩm, sữa và sản phẩm, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu dệt may…. trong nhóm hàng nhập từ Ba Lan năm 2016 thì dược phẩm là mặt hàng chủ lực, chiếm 24,4% tổng kim ngạch, đạt 46,9 triệu USD, tăng 9,62%, đứng thứ hai là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, đạ 34,2 triệu USD, tăng 0,63%...

Nhìn chung, năm 2016 nhập khẩu từ Ba Lan các mặt hàng suy giảm chiếm phần lớn, trong đó giảm mạnh nhất là kim loại thường, giảm 90,94% ngược lại nhập nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng mạnh vượt trội, tăng 106,13%.