Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong tháng 1/2017, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 7.000 ôtô nguyên chiếc với tổng giá trị 165 triệu USD. So với cùng kì năm ngoái, ôtô nhập khẩu đã tăng 19,7% về lượng và 12,2% về giá trị. Như vậy, tính trung bình, một chiếc xe nhập khẩu có giá trị khoảng 23.570 USD.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu cả nước tháng 01/2017 ước tính đạt 14,70 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,20 tỷ USD, giảm 18,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,50 tỷ USD, giảm 10,3%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh so với tháng trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,6 tỷ USD, giảm 15,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, giảm 10,3%; vải đạt 800 triệu USD, giảm 15,3%; xăng dầu đạt 510 triệu USD, giảm 23,6% (lượng giảm 32,7%).

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 01/2017 ước tính tăng 15,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 15,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 21,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 13,8%; xăng dầu tăng 114,1% (lượng tăng 20,1%); điện thoại và linh kiện tăng 14%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn