Việt Nam nhập nguyên phụ liệu dược phẩm chủ yếu từ thị trường Ấn Độ, chiếm 15,4% thị phần với 10,6 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ giảm 9,96%. Thị trường có kim ngạch đứng thứ hai là Đức đạt 2,9 triệu USD, tăng 64,07%, kế đến là Tây Ban Nha đạt 1,9 triệu USD, tăng 16,07%.
Đặc biệt, trong hai tháng đầu năm 2018 Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu nguyên phụ liệu dược từ thị trường Hàn Quốc, tuy kim ngạch chỉ đạt 1,3 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 2017 tăng gấp hơn 1,1 lần (tức tăng 334,9%).
Nhìn chung, hai tháng năm 2018 kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường đều suy giảm chiếm 66,6%, trong đó giảm mạnh nhất là thị trường Singapore giảm 53,5%, ngược lại thị trường với kim ngạch tăng chỉ chiếm 33,3%.
Nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 2 tháng năm 2018

Thị trường

2 tháng năm 2018 (USD)

So sánh với cùng kỳ năm 2017 (%)

Tổng

68.849.951

19,6

Ấn Độ

10.640.894

-9,96

Đức

2.906.988

64,07

Tây Ban Nha

1.982.495

16,07

Hàn Quốc

1.359.455

334,90

Anh

846.139

-34,97

Italy

509.792

-38,04

Pháp

469.374

-6,52

Singapore

262.457

-53,50

Áo

239.974

-24,69

(Vinanet tính toán số liệu từ TCHQ)