Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm giảm 1% so với tháng 8 xuống 29,2 triệu USD, tính chung 9 tháng đầu năm 2017 kim ngạch nhập nhóm hàng này 269,3 triệu USD, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính nhóm hàng này, bởi có vị trí địa lý gần hơn và thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vì vậy thị phần từ thị trường này chiếm 56,4% tổng kim ngạch, đạt 152 triệu USD tuy nhiên so với cùng kỳ mức độ nhập từ thị trường Trung Quốc giảm 8,31%. Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai là Ấn Độ, tuy chỉ đạt 57,3 triệu USD, nhưng tăng khá trên 40%, kế đến là Tây Ban Nha, đạt 10,9 triệu USD tăng 36,7%.
Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, nguyên phụ liệu dược phẩm còn được nhập từ các thị trường khác như: Đức, Anh, Italia, Singapore, Hàn Quốc… Nhìn chung, kim ngạch nhập nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường đều tăng trưởng chiếm 54,4% và ngược lại kim ngạch suy giảm chiếm 45,4%.
Đặc biệt đối với thị trường Áo, tuy không phải là thị trường nhập khẩu chủ lực, nhưng 9 tháng đầu năm nay nguyên phụ liệu dược phẩm nhập từ thị trường này lại tăng mạnh đột biến, tăng gấp hơn 4,4 lần so với cùng kỳ, tuy kim ngạch chỉ đạt 1,6 triệu USD. Ngoài ra, thị trường nhập nguyên phụ liệu dược phẩm thời gian này có thêm thị trường Thái Lan, với kim ngạch 803,3 nghìn USD.
Thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 9 tháng 2017

Thị trường

9T/2017 (USD)

9T/2016 (USD)

So sánh (%)

Tổng

269.354.486

269.965.067

-0,23

Trung Quốc

152.046.973

165.830.115

-8,31

Ấn Độ

57.302.242

40.663.844

40,92

Tây Ban Nha

10.910.998

7.981.476

36,70

Đức

9.683.996

9.550.700

1,40

Anh

7.029.223

4.519.890

55,52

Italia

4.627.154

4.661.321

-0,73

Singapore

4.373.987

4.065.477

7,59

Thụy Sỹ

4.300.946

4.575.992

-6,01

Pháp

2.415.381

5.830.035

-58,57

Hàn Quốc

2.368.258

3.478.385

-31,92

Áo

1.651.318

372.488

343,32

 (tính toán số liệu từ TCHQ)