Nếu như tháng 9/2016 nhập khẩu bông suy giảm cả lượng và trị giá, thì nay sang tháng 10 đã tăng trở lại, tăng lần lượt 15,7% và tăng 17,8%, đạt 87,2 nghìn tấn, trị giá 150,7 triệu USD, nâng lượng bông nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2016 lên 874,5 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD, giảm 1,04% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu bông các loại từ  10 quốc gia trên thế giới trong đó chủ yếu từ Hoa Kỳ, chiếm 58% tổng lượng bông nhập khẩu, đạt 440,9 nghìn tấn, trị giá 706 triệu USD, tăng 5,07% về lượng và tăng 1,06% về trị giá.

Thị trường lớn đứng thứ hai là Ấn Độ, chiếm 12%, với 93,1 nghìn tấn, trị giá 133,9 triệu USD, giảm 21,19% về lượng và giảm 24,06% về trị giá, kế đến là Braxin, tăng 30,93% về lượng và tăng 28,18% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 89,6 nghìn tấn, trị giá 140,9 triệu USD.

Ngoài các thị trường chủ lực kể trên, nhập khẩu bông từ  Australia tuy là đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng, nhưng nhập khẩu bông từ thị trường này lại tăng mạnh vượt trội, tăng 105,68% về lượng và tăng 99,08% về trị giá, đạt 89,4 nghìn tấn, trị giá 158,5 triệu USD. Ngược lại, nhập khẩu từ Pakistan suy giảm mạnh, giảm 82,79% về lượng và giảm 79,7% về trị giá, tương ứng với 2,5 nghìn tấn, trị giá 4 triệu USD.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2015, nguồn cung thiếu vắng thị trường Trung Quốc.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu bông 10 tháng 2016

Nguồn: VITIC