Tính chung 11 tháng đầu năm 2017 Việt Nam đã nhập 1,1 triệu tấn bông, kim ngạch 2,1 tỷ USD, tăng 24,9% về lượng và tăng 43,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ.
Theo số liệu từ TCHQ, trong 11 tháng đầu năm 2017 Việt Nam nhập khẩu bông từ thị trường Đông Nam Á giảm 7,3% về lượng nhưng tăng 9,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 3,9 nghìn tấn, trị giá 4,5 triệu USD; nhập từ các nước (trừ EU-ASEAN), giảm 54,04% về lượng và giảm 48,62% về trị giá, tương ứng với 434,4 nghìn tấn, trị giá 776,6 triệu USD.
Trong số những thị trường Việt Nam nhập khẩu bông, Mỹ là thị trường chiếm thị phần lớn nhất 51,1% tổng lượng nhóm hàng nhập, đạt 607 nghìn tấn, kim ngạch 1,1 tỷ USD, tăng 30,08% về lượng và tăng 50,02% về kim ngạch so với 11 tháng năm 2016. Đứng thứ hai là thị trường Ấn Độ, đạt 148,7 nghìn tấn, trị giá 245 triệu USD, tăng 56,61% về lượng và tăng 80,07% về kim ngạch. Tiếp theo là thị trường Australia, Brazil, Bờ Biển Ngà, Pakistan….
Nhìn chung, 11 tháng đầu năm nay lượng bông nhập từ các thị trường đều có mức độ tăng trưởng, chiếm 54,4% và ngược lại chiếm 45,4%. Trong đó nhập từ Hàn Quốc tăng mạnh về lượng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2016, đạt 2,4 nghìn tấn, kim ngạch 3,3 triệu USD, tăng 41,05% và nhập từ Trung Quốc lượng giảm nhiều nhất 65,82%.
Tình hình nhập khẩu bông 11 tháng 2017

Thị trường

11 tháng 2017

So sánh với 11 tháng 2016

Lượng (Tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng

1.186.078

2.168.934.790

24,90

43,10

Hoa Kỳ

607.006

1.127.634.345

30,08

50,02

Ấn Độ

148.796

245.008.422

56,61

80,07

Australia

148.250

287.025.818

48,67

61,62

Brazil

81.426

149.753.037

-28,22

-17,90

Bờ Biển Ngà

22.994

40.574.151

-27,44

-14,70

Pakistan

7.304

11.616.954

66,00

65,93

Achentina

4.570

8.173.594

44,30

73,29

Indonesia

3.952

4.570.832

-7,30

9,20

Hàn Quốc

2.477

3.331.206

100,73

41,05

Đài Loan

889

1.720.727

-44,16

-19,22

Trung Quốc

675

1.617.401

-65,82

-44,27

(tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: Vinanet