Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2016 của cả nước ước tính đạt 15,70 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,30 tỷ USD, tăng 10,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,40 tỷ USD, tăng 6,4%.

Kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất tăng: Điện tử máy tính và linh kiện tăng 6,7%; vải tăng 18,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 174,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Mười tăng 13,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 12,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 14,1%.

Nhập khẩu của Việt Nam tăng 2,5 lần từ khi gia nhập WTO.

Tính chung 10 tháng năm 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 140,6 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 57,4 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 83,2 tỷ USD, tăng 1,9%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước giảm so với cùng kỳ năm trước: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 22,5 tỷ USD, giảm 1,5%; điện thoại và linh kiện đạt 8,5 tỷ USD, giảm 6,3%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 4,2 tỷ USD, giảm 0,7%; xăng dầu đạt 3,8 tỷ USD, giảm 15,3% (lượng tăng 17,7%); thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,8 tỷ USD, giảm 1,1%; hóa chất đạt 2,5 tỷ USD, giảm 2,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,5 tỷ USD, giảm 18,4%; bông đạt 1,4 tỷ USD, giảm 2,1%; phân bón đạt 906 triệu USD, giảm 21,8%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 22,7 tỷ USD, tăng 17,5%; vải đạt 8,5 tỷ USD, tăng 1,3%; sắt thép đạt 6,6 tỷ USD, tăng 4,9%; chất dẻo đạt 5,0 tỷ USD, tăng 2,6%; kim loại thường khác đạt 4,0 tỷ USD, tăng 16%; sản phẩm chất dẻo đạt 3,6 tỷ USD, tăng 15,6%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 40,3 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 25,8 tỷ USD, tăng 10,8%; ASEAN đạt 19,1 tỷ USD, giảm 2,8%; Nhật Bản đạt 12,2 tỷ USD, tăng 1,7%; EU đạt 9,1 tỷ USD, tăng 6,4 %; Hoa Kỳ đạt 6,7 tỷ USD, tăng 0,6%.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn