Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dây điện và dây cáp điện tăng 4,7% so với tháng 8 lên 104,2 triệu USD, nâng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng 2017 lên 875,6 triệu USD tăng 15,93% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam nhập khẩu dây điện và dây cáp điện trên 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chủ lực chiếm 53% tổng kim ngạch, đạt 464,5 triệu USD, twang 24,09% so với 9 tháng năm 2016. Thị trường đạt kim ngạch lớn đứng thứ hai là Hàn Quốc, tăng 7,06%, đạt 99,7 triệu USD, kế đến là Nhật Bản, Thái Lan Đài Loan (Trung Quốc)… tăng lần lượt 19,8%; 21,39% và 34,5%...
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm kim ngạch nhập từ các thị trường đều có tốc độ tăng, chiếm 62,5%.
Đặc biệt, 9 tháng đầu năm nay nhập khẩu từ thị trường Pháp tăng mạnh đột biến, tăng gấp hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2016 tuy kim ngạch chỉ đạt 4,3 triệu USD. Ngược lại nhập từ thị trường Nga giảm mạnh, giảm 88,12% tương ứng với 127 nghìn USD.
Thị trường nhập khẩu dây điện và dây cáp điện 9 tháng 2017

Thị trường

9 tháng 2017 (USD)

9 tháng 2016 (USD)

So sánh (%)

Tổng

875.667.314

755.331.406

15,93

Trung Quốc

464.520.707

374.329.350

24,09

Hàn Quốc

99.716.131

93.142.567

7,06

Nhật Bản

98.366.924

82.108.332

19,80

Thái Lan

58.561.806

48.241.628

21,39

Đài Loan

30.255.700

22.495.247

34,50

Malaysia

26.442.140

25.159.653

5,10

Indonesia

10.480.200

10.120.947

3,55

Philippines

9.641.890

12.214.655

-21,06

Hoa Kỳ

8.676.893

10.132.422

-14,37

Singapore

6.624.223

7.411.280

-10,62

Đức

5.797.367

7.331.864

-20,93

Pháp

4.354.087

1.787.623

143,57

Đan Mạch

3.951.040

3.264.174

21,04

Hồng Kông (Trung Quốc)

2.571.283

2.157.663

19,17

Hà Lan

1.490.150

1.746.754

-14,69

Nga

127.081

1.069.553

-88,12

(tính toán số liệu từ TCHQ)