Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 3/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 190,4 nghìn tấn giấy các loại, trị giá 156,3 triệu USD, tăng 22,2% về lượng và tăng 19,8% về trị giá so với tháng 2, nâng lượng giấy nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2017 lên 480,3 nghìn tấn, trị giá 395,3 triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu giấy chủ yếu từ các nước châu Á, chiếm tới 90% tỷ trọng, đạt trên 400 ngàn tấn giấy các loại, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chủ yếu, chiếm tới 23% tổng lượng giấy nhập khẩu, đạt 102,4 nghìn tấn, trị giá 76 triệu USD, tăng 11,46% về lượng và 22,86% về kim ngạch. Đứng thứ hai là Indonesia, tăng 13,17% về lượng và 12,32% trị giá, đạt 73,5 nghìn tấn, 50,4 triệu USD, kế đến là các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc,Nhật Bản…

Nhìn chung, 3 tháng đầu năm nay nhập khẩu giấy từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng dương, chiếm 83%, trong đó lượng giấy nhập từ Pháp tăng mạnh vượt trội, tăng 297,2%, đứng thứ hai là Italia tăng 192,2% và kế đến Hoa Kỳ tăng 186,3%. Ngược lại, nhập từ các thị trường với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 16,6%, đáng chú ý lượng giấy nhập từ Ấn Độ giảm mạnh 38,8%.