Việt Nam nhập khẩu giấy chủ yếu từ các nước châu Á, trong đó nổi bật lên là thị trường Trung Quốc, chiếm 27% tổng lượng giấy nhập khẩu, đạt 471,5 nghìn tấn, trị giá 284,6 triệu USD, tăng 50,04% về lượng và tăng 24,02% về trị giá so với 11 tháng 2015. Đứng thứ hai là thị trường Đài Loan, đạt 261,4 nghìn tấn, trị giá 136,2 triệu USD, tăng 8,71% về lượng và tăng 2,2% về trị giá. Kế đến là Indonesia, tuy nhiên nhập khẩu giấy từ thị trường này lại suy giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 16,67% và giảm 12,57% tương ứng với 237,9 nghìn tấn, trị giá 165,8 triệu USD.

Nhìn chung, 11 tháng năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu giấy từ 18 quốc gia trên thế giới, trong đó số thị trường có lượng giấy nhập tốc độ tăng trưởng dương chiếm 61%, trong đó nhập từ thị trường Nga tăng mạnh vượt trội, tăng 64,17%, mặc dù lượng nhập chỉ đạt 23,8 nghìn tấn, ngược lại số thị trường nhập khẩu với tốc độ suy giảm chỉ chiếm 38,8% và nhập từ Thụy Điển giảm mạnh nhất, giảm 27,63%, tương ứng với 4,1 nghìn tấn.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu giấy 11 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC