Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam tháng 9/2017 kim ngạch nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện giảm 13,1% so với tháng 8, xuống 92,5 triệu USD – đây là tháng giảm thứ tư liên tiếp – tính chung 9 tháng 2017 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,3 tỷ USD, tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện chủ yếu từ thị trường Thái Lan, chiếm 52,38% với 689,5 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước tốc độ nhập từ thị trường này giảm 6,21%.
Là thị trường có vị trí địa lý gần Việt Nam, vận chuyển hàng hóa thuận lợi nhưng Trung Quốc chỉ đứng thứ hai về kim ngạch, đạt 284,2 triệu USD, tăng 172% so với cùng kỳ. Kế đến là thị trường Malaysia, giảm 5,98% tương ứng với 172,8 triệu USD.
Ngoài ra Việt Nam còn nhập khẩu từ các thị trường khác như Hàn Quốc, Indonesia, Đài Loan, Nhật Bản và Italy.
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện từ các thị trường đều có tốc độ tăng trưởng , chiếm 62,5% và nhập từ thị trường Italy tăng mạnh vượt trội, tăng 86,06% tuy kim ngạch chỉ đạt 8,3 triệu USD, ngược lại thị trường với kim ngạch suy giảm chỉ chiếm 37,5% và nhập từ Đài Loan giảm mạnh nhất, giảm 8,66% tương ứng với 21,7 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện 9 tháng 2017

Thị trường

9 tháng 2017 (USD)

9 tháng 2016 (USD)

So sánh (%)

Tổng

1.316.272.667

1.281.751.027

2,69

Thái Lan

689.505.168

735.123.297

-6,21

Trung Quốc

284.295.605

242.576.132

17,20

Malaysia

172.894.561

183.897.782

-5,98

Hàn Quốc

45.051.944

33.011.998

36,47

Indonesia

33.629.732

24.635.976

36,51

Đài Loan

21.785.789

23.852.344

-8,66

Nhật Bản

13.402.022

9.110.933

47,10

Italy

8.355.900

4.491.043

86,06

(tính toán số liệu từ TCHQ)