Riêng tháng 2/2019 nhập khẩu đạt 158,26 triệu USD, tăng 43,5% so với tháng 1/2019 và tăng 112,8% so với tháng 2/2018.
Chỉ có 4 nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Campuchia 2 tháng đầu năm nay; trong đó hạt điều đứng đầu về kim ngạch, chiếm tới 42,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này, với 62.385 tấn, tương đương 113,11 triệu USD, tăng gấp 11,6 lần về lượng và tăng gấp 9,9 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.
Nhóm hàng cao su đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 6,1%, với 13.652 tấn, tương đương 16,32 triệu USD, giảm 2,2% về lượng và giảm 19,1% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Tiếp đến nhóm gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 5,1%, đạt 13,67 triệu USD, giảm 57% so với cùng kỳ.
Phế liệu sắt thép nhập khẩu đạt 1.998 tấn, tương đương 0,59 triệu USD, chiếm 0,2% về kim ngạch, giảm 51,5% về lượng và giảm 57,6% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Nhập khẩu hàng hóa từ Campuchia 2 tháng đầu năm 2019

ĐVT: USD

Nhóm hàng

T2/2019

+/- so với T1/2019(%)*

2T/2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tổng kim ngạch NK

158.256.963

43,5

268.017.081

41,31

Hạt điều

95.645.800

441,4

113.112.050

888,74

Cao su

6.793.397

-28,68

16.318.828

-19,13

Gỗ và sản phẩm gỗ

5.701.395

-28,47

13.668.790

-57

Phế liệu sắt thép

590.406

 

590.406

-57,59

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)