Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Singapore 3 tháng đầu năm 2021 đạt trên 1,95 tỷ USD, tăng 17,2% so với 3 tháng đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Singapore về Việt Nam đạt 1,04 tỷ USD, tang 14,4% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu sang thị trường này đạt 913,28 triệu USD; Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Singapore trên 126,62 triệu USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Siongapore là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 180,56 triệu USD, chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 40,1% so với 3 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là nhóm hàng Xăng dầu các loại đạt 172,57 triệu USD, chiếm 16,6%, giảm 4,9%. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 96,46 triệu USD, chiếm 9,3%, giảm 25,7%; Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 86,69 triệu USD, chiếm 8,3%, tăng 19,8%; nguyên liệu nhựa đạt 86,19 triệu USD, chiếm 8,3%, tang 29%.
Nhìn chung trong 3 tháng đầu năm nay hầu hết các nhóm hàng chủ đạo nhập khẩu từ Singapore đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020; Ngoài những nhóm hàng có kim ngạch lớn nêu trên, thì còn một số nhóm hàng đáng chú ý về mức tăng cao kim ngạch như: Sản phẩm hóa chất tăng 51,4%, đạt 64,83 triệu USD; Sữa và sản phẩm sữa tăng 202,6%, đạt 22,39 triệu USD; Thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 138%, đạt 21,04 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Singapore 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC