Tháng 9/2016, cả nước đã nhập khẩu 84,2 nghìn tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá 32 triệu USD, giảm 42,5% về lượng và giảm 36% về trị giá, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9, nhập khẩu mặt hàng này đạt 897,9 nghìn tấn, trị giá 345,7 triệu USD, tăng 15,54% về lượng nhưng giảm 11,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015, số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ  8 quốc gia trên thế giới, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm 36,7% tổng lượng khí nhập khẩu đạt 329,7 nghìn tấn, trị giá 137,2 triệu USD, tăng 16,01% về lượng nhưng giảm 8,34% về trị giá. Đứng thứ hai là thị trường Qatar, đạt 190,1 nghìn tấn, trị giá 68,3 triệu USD, tăng 20,57% về lượng nhưng giảm 10,59% về trị giá, kế đến là Saudi Arabia tăng 305,74% về lượng và tăng 300,46% về trị giá, đạt lần lượt 183 nghìn tấn, trị giá 63,9 triệu USD ….

Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Malaysia, tuy chỉ đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 165300% về lượng và tăng 4927,06% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhập khẩu từ Australia giảm mạnh, giảm 83,06% về lượng và giảm 89,55% về trị giá, tương ứng với 773,5 nghìn tấn, trị giá 13,6 nghìn USD.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, lượng khí đốt hóa lỏng nhập khẩu từ các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm tới 75% và ngược lại thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 25%.

Đặc biệt, thị trường cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay  so với cùng kỳ năm 2015, thiếu vắng thị trường Co Oét.

Cơ cấu thị trường cung cấp khí hóa lỏng 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC