Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 4/2017 cả nước đã nhập khẩu 106,5 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 49,5 triệu USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 24,3% về trị giá so với tháng 3. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu mặt hàng này đã tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ 2016, tăng tương ứng 3,3% và 37,3%, đạt lần lượt 416,4 nghìn tấn, trị giá 220,9 triệu USD.
Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 38,5% tổng lượng khí nhập khẩu, đạt 160,4 nghìn tấn, trị giá 91,5 triệu USD, tăng 8,10% về lượng và tăng 42,44% về trị giá.
Đáng chú ý, nhập khẩu khí hóa lỏng từ thị trường UAE tuy chỉ đứng thứ hai sau thị trường Trung Quốc, nhưng so với cùng kỳ tốc độ nhập khẩu từ UAE lại tăng mạnh vượt trội, tăng 60,08% về lượng và tăng 119,12% về trị giá, đạt 136,5 nghìn tấn, trị giá 65,5 triệu USD.
Ngoài ra, nhập khẩu khí hóa lỏng từ một số thị trường khác nữa như: Indonesia và Hàn Quốc. Đặc biệt, nguồn cung khí hóa lỏng cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay có thêm thị trường Australia và Malaysia với lượng nhập lần lượt 44 nghìn tấn và 1,7 nghìn tấn.

Thống kê TCHQ thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 4 tháng 2017

 

Thị trường

4 tháng 2017

 

So với cùng kỳ 2016 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

416.452

220.958.418

3,33

37,3

Trung Quốc

160.437

91.559.244

8,10

42,44

Tiểu vương quốc A Rập Thống nhất

136.557

65.584.060

60,08

119,12

Indonesia

14.243

8.213.702

-29,81

-7,62

Hàn Quốc

653

757.064

-88,93

-74,80