Nếu như tháng đầu năm nhập khẩu khí hóa lỏng tăng cả lượng và trị giá thì sang tháng 2 đã sụt giảm. Theo số liệu thống kê từ TCHQ, tháng 2/2018, Việt Nam đã nhập khẩu 97 nghìn tấn khí hóa lỏng, trị giá 53,3 triệu USD, giảm 41,6% về lượng và 46,7% về trị giá so với tháng 1/2018. Tính chung 2 tháng năm 2018, lượng khí nhập về 263,3 nghìn tấn, 152,9 triệu USD tăng 36,3% về lượng và 44,3% trị giá, giá nhập bình quân 80,8 USD/tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ 2017.
Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường cung cấp chủ lực khí hóa lỏng cho Việt Nam, đạt 96,7 nghìn tấn, 59,3 triệu USD, tăng 7,17% về lượng và 15,8% trị giá so với cùng kỳ.
Thị trường nhập nhiều tiếp theo là UAE, tuy nhiên so với cùng kỳ mức độ nhập từ thị trường này giảm mạnh 47,74% về lượng và 46,53% trị giá, tương ứng với 46,9 nghìn tấn, 25 triệu USD.
Đặc biệt, đối với thị trường Thái Lan tuy chỉ đứng thứ 3 với lượng nhập 19,4 nghìn tấn, nhưng so với cùng kỳ tăng gấp hơn 2,8%. Kế đến là Indonesia lượng giảm 28,39% với 4,2 nghìn tấn.
Cuối cùng là Hàn Quốc đạt 505 tấn, trị giá 540 triệu USD, nhưng so với 2 tháng năm 2017 cũng tăng khá trên 116% về lượng và 105,13% trị giá.
Thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 2 tháng đầu năm 2018

Thị trường
Giá khí gas trong nước tháng 2 được các công ty kinh doanh gas điều chỉnh giảm 20.000 đồng/bình 12 kg sau khi giá không đổi trong tháng đầu năm 2018. Giá gas trong tháng 2 giảm bởi giá khí trên thị trường công bố ở mức 515 USD/tấn, giảm 65 USD so với tháng 1/2018 (580 USD/tấn).
Biến động giữa giá khí gas trong nước và thế giới trong thời gian qua