Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2016 cả nước đã nhập khẩu trên 1 triệu tấn khí hóa lỏng, trị giá 388,9 triệu USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 11,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015, tính riêng tháng 10/2016, nhập khẩu mặt hàng này đạt 105,1 nghìn tấn, trị giá 43,2 triệu USD, tăng 24,8% về lượng và tăng 34,8% về trị giá so với tháng 9/2016.

Trung Quốc – thị trường chủ lực – cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam, chiếm 39% thị trường, đạt 377,9 nghìn tấn, trị giá 157,6 triệu USD, tăng 17,16% về lượng nhưng giảm 5,75% về trị giá so với 10 tháng 2015.

Thị trường chủ lực đứng thứ hai là Quata, chiếm 19%, đạt 190,1 nghìn tấn, trị giá 68,3 triệu USD, tăng 20,57% về lượng nhưng giảm 10,59% về trị giá, kế đến là Saudi Arabica với 183 nghìn tấn, trị giá 63,9 triệu USD, tăng cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, tăng lần lượt 164,8% và 99,91%.

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay, lượng khí nhập về từ các thị trường đều tăng trưởng dương, chiếm 66,7% ngược lại thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 33,3%.

Đáng chú ý, nhập khẩu khí từ thị trường Malaysia tăng mạnh vượt trội, tuy chỉ nhập 3,3 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 2015 tăng 165300% về lượng và tăng 4927,06% về trị giá,

Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí hóa lỏng 10 tháng 2016

Nguồn: VITIC