Trong 9 tháng đầu năm 2016 Việt Nam nhập khẩu lúa mì từ các thị trường là Ôxtraylia, Braxin, Hoa Kỳ và Canađa, Ucraine trong đó Ôxtraylia là thị trường thị trường lớn nhất cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với lượng nhập 1.209.748 tấn lúa mì, trị giá 286.253.654 USD, tăng 30,2% về lượng và tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Braxin là thị trường lớn thứ hai cung cấp lúa mì cho Việt Nam, với 333.623 tấn, trị giá 63.755.285 USD, tăng 6,12% về lượng và giảm 15,18% về trị giá.

Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng lúa mì thế giới niên vụ 2016/17 sẽ đạt 743,44 triệu tấn.

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục hải quan về nhập khẩu lúa mì 9 tháng năm 2016

Nước NK

9Tháng/2016

9Tháng/2015

+/-(%)

Trị giá (USD)

Trị giá (USD)

Trị giá

Tổng

734.688.766

491.716.066

+49,41

Ôxtraylia

286.253.654

259.996.722

+10,1

Braxin

63.755.285

75.169.113

-15,18

Hoa Kỳ

39.801.315

51.398.660

-22,56

Canađa

14.508.360

71.547.541

-79,72

Anh

13.807.896

 

 

Nga

13.785.464

 

 

Ucraine

140.853

170.807

-17,54