Tính riêng tháng 9/2016, nhập khẩu mặt hàng này  giảm 2,5% so với tháng trước, tương ứng với 32,2 triệu USD.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp mặt hàng này cho Việt Nam kể từ đầu năm đến nay, chiếm 61,5% tổng kim ngạch, đạt 165,8 triệu USD, tăng 12,91% so với cùng kỳ.

Đứng thứ hai là thị trường Ấn Độ, tuy nhiên tốc độ nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ thị trường này lại suy giảm, giảm 1,33% tương ứng với 40,6 triệu USD, kế đến là thị trường Đức, đạt 9,5 triệu USD, tăng 57,13%...

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm 2016 nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm từ các thị trường dương chiếm 63,6%, trong đó nhập khẩu từ thị trường Thụy Sỹ tăng mạnh vượt trội, tăng 320,77% tuy kim ngạch chỉ đạt 4,5 triệu USD, ngược lại thị trường có tốc độ suy giảm chỉ chiếm 36,3% và nhập từ Italia giảm mạnh nhất, giảm 32,12%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm 9 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

9 tháng 2016

So sánh cùng kỳ năm 2015(%)

Tổng cộng

269.965.067

5,52

Trung Quốc

165.830.115

12,91

Ấn Độ

40.663.844

-1,33

Đức

9.550.700

57,13

Tây Ban Nha

7.981.476

5,02

Pháp

5.830.035

47,69

Italia

4.661.321

-32,12

Thụy Sỹ

4.575.992

320,77

Anh

4.519.890

7,11

Singapore

4.065.477

15,30

Hàn Quốc

3.478.385

-4,62

Áo

372.488

-96,13

Nguồn: VITIC