Trong tháng 1/2020, ô tô xuất xứ từ thị trường Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam dẫn đầu về số lượng, với 1.832 chiếc, tương đương 41,52 triệu USD, chiếm 39,8% trong tổng số lượng ô tô nhập khẩu của cả nước và chiếm 37% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
Ô tô xuất xứ từ Indonesia đứng thứ 2 về số lượng, với 1703 chiếc, tương đương 20,13 triệu USD, chiếm 39,78% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu của cả nước và chiếm 18,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 38,3% về lượng và giảm 48,8% về kim ngạch so với tháng 1 năm 2019.
Nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc đứng thứ 3 về số lượng với 156 chiếc, trị giá 9,28 triệu USD, chiếm 3,7% trong tổng lượng và chiếm 8,4% trong tổng trị giá nhập khẩu ô tô về Việt Nam, giảm 59% về lượng và giảm 40% về kim ngạch so với tháng 1/2019.
Trong tổng số lượng nhập khẩu ô tô về Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm nay nổi bật lên là thị trường Anh, mặc dù số lượng rất ít chỉ đạt 26 chiếc, nhưng so với tháng 1 năm trước tăng rất mạnh, gấp 2 lần và kim ngạch tăng gấp 24,6 lần, đạt 2,03 triệu USD.
Nhìn chung, số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ hầu hết các thị trường trong tháng đầu tiên của năm nay đều sụt giảm so với tháng 1 năm 2019, trong đó nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản giảm mạnh nhất, trên 81% cả lượng và kim ngạch, với 70 chiếc tương đương 2,93 triệu USD.
Nhập khẩu ô tô tháng 1/2020
(Theo số liệu công bố ngày 12/2/2020 của TCHQ)

 

 Thị trường

Tháng 1/2020

So với tháng 1/2019(%)

 

Tỷ trọng số lượng(%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

4281

111.003.462

-62,96

-59,31

100

Thái Lan

1832

41.524.149

-74,78

-72,73

42,79

Indonesia

1703

20.125.010

-38,32

-48,79

39,78

Trung Quốc

156

9.283.194

-58,95

-39,75

3,64

Đức

80

5.396.775

-72,88

-72,50

1,87

Mỹ

71

2.801.348

-66,03

-70,58

1,66

Nhật Bản

70

2.927.029

-81,68

-81,73

1,64

Nga

36

3.242.160

-34,55

-51,20

0,84

Anh

26

2.028.411

100,00

2357,40

0,61

Ấn Độ

10

7.200.000

-69,70

184,30

0,23

Hàn Quốc

10

818.209

-78,72

-73,28

0,23

Pháp

2

146.792

-60,00

-45,26

0,05

Nguồn: VITIC