Ngược với đà suy giảm trong tháng đầu năm 2017, sang tháng 2 nhập khẩu phân bón đã tăng cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 17,4% và tăng 21,4%, tương ứng với 418,7 nghìn tấn, trị giá 113,7 triệu USD, nâng lượng phân bón nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2017 lên 773,8 nghìn tấn, trị giá 207 triệu USD, tăng 36,02% về lượng và tăng 22,52% về trị giá so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam nhập khẩu phân bón chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 37,8% tổng lượng phân bón nhập khẩu, đạt 293,1 nghìn tấn, trị giá 74,6 triệu USD, tăng 18% về lượng và tăng 9,66% về trị giá so với cùng kỳ 2016.
Thị trường lớn đứng thứ hai sau Trung Quốc là Nga, với lượng nhập 69,9 nghìn tấn, trị giá 21,3 triệu USD, tăng 316,46% về lượng và tăng 237,5% về trị giá so với cùng kỳ. Kế đến là Nhật Bản, đạt 55,4 nghìn tấn, trị giá 7 triệu USD, tăng 73,28% về lượng và tăng 55,95% về trị giá.
Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác nữa như: Đài Loan, Đức, Nauy, Thái Lan, Hoa Kỳ….
Đáng chú ý, nhập khẩu phân bón từ Philippines và Nauy tăng mạnh vượt trội, tuy lượng nhập chỉ đạt 9,6 nghìn tấn, 6 nghìn tấn, nhưng so với cùng kỳ tăng 1133,33% và tăng 1080,08%.

Nhìn chung, 2 tháng đầu năm nay, lượng phân bón nhập khẩu từ các thị trường đều tăng trưởng dương, chiếm 70,5% và ngược lại thị trường tăng trưởng âm chiếm 29,4%, trong đó nhập từ Ixrael giảm mạnh, giảm 98,01% về lượng và giảm 94,48% về kim ngạch, tương ứng với 451 tấn, 430,5 nghìn USD.