Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2017, nhập khẩu rau quả vào Việt Nam chỉ tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước đó, đạt trên 67,6 triệu USD, nhưng tính chung cả quý I/2017 nhập khẩu rau quả lại tăng rất mạnh, gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 230,5 triệu USD.

Rau quả nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Thái Lan, trong qúy I/2017 rau quả nhập khẩu từ thị trường này chiếm 48,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quả các loại của cả nước; trị giá trên 111,5 triệu USD; Bên cạnh đó, rau quả có xuất xứ từ Trung Quốc cũng chiếm tới 20% trong tổng kim ngạch, trị giá 46 triệu USD.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ 18,1 triệu USD (tăng 17,5%); Myanmar 11,2 triệu USD (tăng 49,8%); Nam Phi 7,6 triệu USD (tăng 63,7%); Australia  5,4 triệu USD (tăng 10,7%); NewZealand 4,4 triệu USD (tăng 55%).

Nhìn chung, nhập khẩu rau quả vào Việt Nam trong quý I năm nay từ hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhập từ Ấn Độ tăng mạnh nhất 108,5% so với cùng kỳ; nhập từ Thái Lan tăng 86%, từ Hàn Quốc tăng 80%, từ Braxin tăng 79%, từ Nam Phi tăng 63,7% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, nhập khẩu rau quả từ thị trường Malaysia và Chi Lê lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, với mức giảm tương ứng 66% và 83% về kim ngạch

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu rau quả quý I/2017

ĐVT: USD

 

Thị trường

 

Quý I/2017

 

Quý I/2016

+/-(%) Quý I/2017 so với cùng kỳ

Tổng kim ngạch

230.494.802

156.879.002

+46,93

Thái Lan

111.536.928

59.897.391

+86,21

Trung Quốc

45.971.994

39.190.361

+17,30

Hoa Kỳ

18.101.399

15.402.322

+17,52

Myanmar

11.221.427

7.491.687

+49,79

Nam Phi

7.631.508

4.661.177

+63,72

Australia

5.387.407

4.865.526

+10,73

NewZealand

4.435.807

2.861.990

+54,99

Ấn Độ

4.251.615

2.039.479

+108,47

Hàn Quốc

3.873.623

2.153.633

+79,86

Braxin

929.315

519.651

+78,83

Israel

451.501

381.890

+18,23

Malaysia

450.759

1.332.037

-66,16

Chi Lê

42.532

246.789

-82,77