Theo tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, sản phẩm hoá chất các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 2/2021 giảm 25,7% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng 2,1% so với tháng 2/2020, đạt 450,18 triệu USD. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,06 tỷ USD, chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhập khẩu sản phẩm hoá chất từ Trung Quốc - thị trường lớn nhất trong 2 tháng đầu năm nay tăng mạnh 78,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 392,84 triệu USD, chiếm 37,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 cung cấp sản phẩm hóa chất cho Việt Nam, đạt 154,57 triệu USD, chiếm 14,6%, tăng 26,5% so với cùng kỳ.
Tiếp sau đó là thị trường Hàn Quốc đạt 128,54 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ các thị trường chủ đạo đều tăng so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, nhập khẩu từ thị trường Đài Loan trong tháng 2/2021 sụt giảm mạnh 43% so với tháng 1/2021 và cũng giảm 22,4% so với tháng 2/2020, đạt 33,31 triệu USD, nhưng tính chung cả 2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch vẫn tăng 15,8%, đạt 91,75 triệu USD.

Nhập khẩu sản phẩm hoá chất 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu của TCHQ công bố ngày 12/3/2021)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC