Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, nhập khẩu sản phẩm giấy trong tháng 4 giảm 2,5% so với tháng liền kề trước đó, tương ứng với 51,9 triệu USD, tính chung từ đầu năm cho đến hết tháng 4/2016, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy đạt 187,1 triệu USD, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm 2015.

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy chủ yếu từ các thị trường Châu Á, trong đó nổi bật lên là thị trường Trung Quốc, chiếm 36,7% tổng kim ngạch, đạt 68,7 triệu USD, tăng 11,02% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Thái Lan, với 24,8 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ gảm 2,75%, kế đến là Hàn Quốc, giảm 4,62% tương ứng với 17,3 triệu USD…

Đáng chú ý, nhập khẩu sản phẩm giấy từ thị trường Hoa Kỳ tuy kim ngạch chỉ đạt 2,8 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng vượt trội, tăng 42,27% và nhập khẩu từ thị trường Đức với tốc độ tăng chỉ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ, tăng 34,73%, đạt 1,2 triệu USD.

Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Singapore giảm mạnh nhất, giảm 21,96%, tương ứng với 568,2 nghìn USD và nhập khẩu từ Đài Loan giảm nhẹ, giảm 0,82% với 10,7 triệu USD.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu sản phẩm giấy 4 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

4 tháng 2016

4 tháng 2015

So sánh +/- (%)

Tổng cộng

187.118.244

168.326.400

11,16

Trung Quốc

68.781.110

61.955.277

11,02

Thái Lan

24.826.319

25.528.700

-2,75

Hàn Quốc

17.350.935

18.191.119

-4,62

Nhật Bản

13.204.408

11.985.618

10,17

Đài Loan

10.721.089

10.810.153

-0,82

Malaysia

3.164.118

2.750.468

15,04

Hoa Kỳ

2.823.736

1.984.763

42,27

Indonesia

1.778.974

2.146.024

-17,10

Đức

1.233.987

915.885

34,73

Singapore

568.236

728.096

-21,96

Nguồn: VITIC