Tiếp tục đà tăng trưởng từ tháng 9, sang tháng 10/2016, nhập khẩu sản phẩm từ giấy tăng 6,9% so với tháng trước – dây cũng là tháng thứ tư tăng liên tiếp - nâng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ giấy 10 tháng 2016 lên 497 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ 10 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm gần 50% thị phần, đạt 190,2 triệu USD, tăng 5,72%. Quốc gia đứng thứ hai là Thái Lan, với 64,8 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, tốc độ nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ quốc gia này lại suy giảm nhẹ, giảm 3,93%, kế đến là Hàn Quốc cũng giảm 5,84%, tương ứng với 45,9 triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu sản phẩm từ giấy từ Indonesia tuy kim ngạch chỉ dạt 6,1 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 22,45%, ngược lại nhập khẩu từ Hoa Kỳ lại suy giảm mạnh, giảm 50,67%.

Ngoài ra, nhập khẩu từ các thị trường Nhật Bản, Malaysia lại có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, tăng lần lượt 11,27% và 15,25%.

Cơ cấu nguồn cung cấp sản phẩm từ giấy 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

 

Nguồn: VITIC