Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu than đâ vào Việt Nam tuy giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng mạnh trên 72% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016 (đạt trên 4,6 triệu tấn, trị giá trên 498 triệu USD).

Indonesia và Australia là 2 thị trường lớn nhất cung cấp than đá nhập khẩu cho Việt Nam. Cụ thể, 4 tháng đầu năm nhập khẩu gần 1,6 triệu tấn than đá từ Indonesia, trị giá 108,5 triệu USD (chiếm 33,5% trong tổng lượng than nhập khẩu của cả nước và chiếm 21,8% trong tổng trị giá), tăng 93% về lượng và tăng 201% về trị giá so cùng kỳ năm 2016. Nhập từ Australia 1,4 triệu tấn, trị giá 166,8 triệu USD (chiếm 30% trong tổng lượng than nhập khẩu và chiếm 33% trong tổng trị giá), giảm 7% về lượng nhưng tăng mạnh trên 83% về trị giá.

Đáng chú ý, nhập khẩu từ Malaysia tuy lượng không lớn, chỉ 82,471 tấn, trị giá 4,3 triệu USD, nhưng so với 4 tháng đầu năm 2016 thì tăng mạnh tới 246% về lượng và tăng 309% về trị giá.

Nhập khẩu than từ thị trường Trung Quốc mặc dù lượng giảm mạnh 62%, nhưng do giá nhập khẩu cao nên tổng kim ngạch tăng gần 3% so với cùng kỳ (đạt 316.736 tấn, trị giá 65,4 triệu USD). 

Nhập khẩu than trong 4 tháng đầu năm nay tăng mạnh. Theo các chuyên gia, việc nhập khẩu than cho các dự án nhiệt điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo quy hoạch, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu than với khối lượng lớn từ sau năm 2017 và tăng mạnh từ năm 2020, chủ yếu là than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện (bao gồm cả than Anthraxit và than nhiệt năng).

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu than đá 4 tháng đầu năm 2017

Thị trường

4T/2017

+/-(%) 4T/2017 so với cùng kỳ

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

4.628.514

498.085.694

-2,41

+72,08

Indonesia

1.551.824

108.519.403

+93,39

+201,20

Australia

1.397.870

166.827.816

-7,14

+83,30

Nga

762.068

78.466.557

-47,61

-11,91

Trung Quốc

316.736

65.370.410

-62,34

+2,91

Malaysia

82.471

4.312.916

+245,65

+309,49