Riêng tháng 2/2021 nhập khẩu thủy sản đạt 116,05 triệu USD, giảm 36,9% so với tháng 1/2021 và giảm 14,3% so với tháng 2/2020.
Ấn Độ là thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm 2021, đạt 50,01 triệu USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 16,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 2/2021 đạt 21,85 triệu USD, giảm 22,7% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 15,6% so với tháng 2/2020.
Tiếp đến thị trường Đông Nam Á đạt 33,78 riệu USD, giảm 0,9%, chiếm 11,3%; riêng tháng 2/2021 giảm mạnh 40% so với tháng 1/2021 và giảm 30% so với tháng 2/2020, đạt 12,67 triệu USD.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Na Uy trong tháng 2/2021 cũng giảm mạnh 46,5% so với tháng 1/2021 và giảm 28,4% so với tháng 2/2020, đạt 11,12 triệu USD, nhưng cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 31,92 triệu USD, chiếm tỷ trọng 10,7%.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trong tháng 2/2021 mặc dù giảm mạnh 62,5% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 28,5% so với tháng 2/2020, đạt 7,55 triệu USD, cộng chung cả 2 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh 68,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 27,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,2%.

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2021của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC