Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam sụt giảm 2 tháng liên tiếp, tháng 8/2019 giảm 19,5% so với tháng 7/2019, tháng 9/2019 giảm 6% so với tháng 8/2019, đạt 130,64 triệu USD, nhưng cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2019 nhập khẩu thủy sản các loại vẫn tăng nhẹ 4,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 1,32 tỷ USD.
Các thị trường lớn cung cấp thủy sản cho Việt Nam gồm có: NaUy, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản; trong đó nhập khẩu từ NaUy tăng mạnh 22% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 158,91 triệu USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước; riêng tháng 9/2019 nhập khẩu từ NaUy giảm mạnh 23,7% kim ngạch so với tháng 8/2019, chỉ đạt 13,19 triệu USD, nhưng vẫn tăng 6,3% so với tháng 9/2018.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ sụt giảm mạnh 45,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 148,76 triệu USD, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước; trong đó riêng tháng 9/2019 tăng 7,4% so với tháng 8/2019, nhưng giảm mạnh 36,2% so với tháng 9/2018, đạt 13,39 triệu USD.
Thủy sản nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á nói chung trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh 34,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 144,56 triệu USD, chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu thủy sản của cả nước; riêng trong tháng 9/2019 nhập khẩu tăng 35,4% so với tháng 8/2019 và tăng 30,4% so với tháng 9/2018, đạt 18,44 triệu USD.
Nhập khẩu thủy sản từ thị trường Trung Quốc tháng 9/2019 tăng 18,4% so với tháng 8/2019, đạt 12,06 triệu USD, nâng kim ngạch 9 tháng đầu năm lên 103,23 triệu USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu từ Nhật Bản tăng 20,6%, đạt 97,89 triệu USD; Indonesia tăng 22,6%, đạt 82,36 triệu USD.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 thị trường nhập khẩu thủy sản sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước là: Chile giảm 10,5%, đạt 45,49 triệu USD; Ấn Độ giảm 45,1%, đạt 148,76 triệu USD; Đài Loan giảm 2,1%, đạt 80,22 triệu USD; còn lại tất cả các thị trường khác đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tăng mạnh ở các thị trường như: Philippines tăng 151,6%, đạt 19,23 triệu USD; Mỹ tăng 63,5%, đạt 67,58 triệu USD; Thái Lan tăng 40,3%, đạt 20,82 triệu USD; Malaysia tăng 31,4%, đạt 7,56 triệu USD.

Nhập khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2019

Thị trường

Tháng 9/2019

+/- so với tháng 8/2019 (%)*

+/- so với tháng 9/2018 (%)*

9 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm trước (%)*

Tổng kim ngạch NK

130.639.558

-5,99

9,85

1.320.693.136

4,78

Na Uy

13.193.121

-23,66

6,33

158.909.828

21,97

Ấn Độ

13.389.410

7,37

-36,15

148.764.252

-45,11

Đông Nam Á

18.436.371

35,41

30,39

144.559.455

34,69

Trung Quốc đại lục

12.055.859

18,44

10,04

103.229.171

19,93

Nhật Bản

12.513.170

49,86

70,98

97.888.051

20,64

Indonesia

11.330.906

46,89

12,34

82.361.753

22,55

Đài Loan (TQ)

9.602.189

33,69

24,95

80.224.714

-2,11

Nga

7.204.934

-21,89

-10,97

74.315.710

21,9

Mỹ

6.681.877

-1,51

66,37

67.575.976

63,5

Hàn Quốc

4.315.862

-55,49

21,99

58.298.701

0,88

Chile

4.235.649

29,63

129,14

45.490.873

-10,5

Canada

1.620.273

-80,16

-50,14

43.785.413

28,3

EU

3.531.278

-3,73

137,96

38.422.398

20,44

Thái Lan

3.153.332

101,52

189,76

20.823.742

40,31

Philippines

1.730.600

39,81

58,81

19.231.578

151,57

Anh

1.576.322

-20,61

61,85

15.838.500

19,99

Đan Mạch

989.877

34,03

845,87

14.012.913

5,78

Singapore

867.891

-54,84

-13,63

12.095.860

26,49

Malaysia

858.627

4,88

46,18

7.564.369

31,44

Ba Lan

728.399

23,47

79,66

5.470.415

0,27

Ireland

236.680

-33,14

 

3.100.570

 

Myanmar

495.015

38,42

74,99

2.482.153

7,25

Bangladesh

81.972

 

 

929.921

 

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC