Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập khẩu từ New Zealand 267,3 triệu USD, giảm 8,86% so với cùng kỳ năm trước.

Trong rổ hàng hóa nhập về từ thị trường New Zealand, sữa và sản phẩm mặt hàng nhập chủ lực, chiếm gần 60% tổng kim ngạch, với 139 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, tốc độ nhập khẩu sữa và sản phẩm từ thị trường này lại giảm, giảm 18,87%.

Đứng thứ hai sau mặt hàng sữa là gỗ và sản phẩm, với 40,5 triệu USD, giảm 0,21%, kế đến là nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 10,22%, tương ứng với 19,3 triệu USD.

Đáng chú ý, nhập khẩu mặt hàng phế liệu sắt thép tuy kim ngạch chỉ đạt 9 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng 912,28% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay nhập khẩu từ thị trường New Zealand các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 44% và ngược lại mặt hàng với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 55,6% trong đó nhập khẩu kim loại thường giảm mạnh nhất, giảm 85,12%, tương ứng với 80,6 nghìn USD.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang New Zealand 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC