Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 11/2020 đạt 597.756 tấn, tương đương 230,92 triệu USD, giá trung bình 386,3 USD/tấn; tăng 22% về lượng, tăng 27,5% về kim ngạch và tăng 4,4% về giá so với tháng 10/2020. Mặc dù vậy, so với cùng tháng năm 2019 thì nhập khẩu trong tháng 11 giảm mạnh 40,7% về lượng, giảm 61,5% về kim ngạch và giảm 40,7% về giá.
Lý do nhập khẩu tháng 11 tăng khá là bởi nhập khẩu tiếp tục hồi phục sau mấy tháng liên tiếp giảm trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, còn một lý do nữa là hoạt động nhập khẩu phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp ký giao nhận xăng nên có tình huống lượng nhập dồn vào một thời điểm.
 Tính chung cả 11 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu xăng dầu giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 17,9%, 47% và 35,4%, đạt 7,47 triệu tấn, trị giá 2,94 tỷ USD, giá trung bình 394,2 USD/tấn.
Nhập khẩu từ Hàn Quốc - thị trường lớn nhất trong tháng 11/2020 tăng  40,3% về lượng, tăng 42,8% về kim ngạch và tăng 1,8% về giá với tháng 10/2020, đạt 202.858 tấn, tương đương 83,98 triệu USD, giá 414 USD/tấn. Cộng chung cả 11 tháng nhập khẩu từ thị trường này đạt 2,23 triệu tấn, tương đương 928,37 triệu USD, giá trung bình 416,2 USD/tấn, giảm 14,4% về lượng, giảm 45,4% về kim ngạch và giảm 36,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Xăng dầu nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm trên 30% trong tổng lượng và chiếm 31,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Malaysia là thị trường lớn thứ 2, trong tháng 11/2020 giảm 27,8% về lượng và giảm 24,5% về kim ngạch nhưng tăng 4,6% về giá so với tháng 10/2020, đạt 135.848 tấn, tương đương 50,12 triệu USD. Tính chung cả 11 tháng đầu năm 2020 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 2,2 triệu tấn, tương đương 791,78 triệu USD, giá 360,2 USD/tấn, chiếm trên 29,4% trong tổng lượng và chiếm 26,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, giảm 3,6% về lượng, giảm 41,1% về kim ngạch và giảm 39% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Sau đó là thị trường Singapore đạt gần 1,3 triệu tấn, tương đương 495,55 triệu USD, giá 382,2 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 37,4%, 57,7% và 32,4%; chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước. Riêng tháng 11/2020 nhập khẩu xăng dầu từ thị trường này tăng rất mạnh 261,9% về lượng và tăng 293,3% về kim ngạch so với tháng 10/2020, đạt gần 106.253 tấn, tương đương 37,83 triệu USD
Ngoài các thị trường chủ đạo như trên, Việt Nam còn nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc 614.319 tấn, tương đương 275,89 triệu USD, giảm 55,8% về lượng, giảm 68% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước;Thái Lan 991.730 tấn, tương đương 371,72 triệu USD, tăng 66% về lượng, tăng 0,7% về kim ngạch; nhập khẩu từ Nga 48.886 tấn, tương đương 39,25 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu 11 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

11 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

7.466.564

2.943.144.886

-17,94

-46,99

100

100

Hàn Quốc

2.230.742

928.369.152

-14,38

-45,39

29,88

31,54

Malaysia

2.198.444

791.777.116

-3,59

-41,14

29,44

26,9

Singapore

1.296.512

495.545.925

-37,44

-57,71

17,36

16,84

Thái Lan

991.730

371.724.751

66,2

0,65

13,28

12,63

Trung Quốc đại lục

614.319

275.889.945

-55,82

-68,22

8,23

9,37

Nga

48.886

39.245.420

-10,38

7,04

0,65

1,33

Nhật Bản

973

269.715

-93,75

-96,98

0,01

0,01

Đài Loan (TQ)

75

33.297

-99,67

-99,78

0

0

 

 

Nguồn: VITIC