Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ cho biết, tháng 11/2017 Việt Nam đã nhập khẩu 792,5 nghìn tấn ngô, kim ngạch 149,5 triệu USD, giảm 6,6% về lượng và giảm 5,8% về kim ngạch so với tháng 10 – đây là tháng giảm đầu tiên sau hai tháng tăng liên tiếp. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11/2017, lượng ngô đã nhập 7,2 triệu tấn, trị giá 1,4 tỷ USD, giảm 2,92% về lượng và giảm 4,47% về kim ngạch nhưng giá nhập bình quân lại tăng 1,33% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 195,02 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu ngô chủ yếu từ thị trường Achentina chiếm 53,9% tổng lượng nhóm hàng, đạt 3,9 triệu tấn, kim ngạch 1742,8 triệu USD, tăng 7,79% về lượng và tăng 6,62% về kim ngạch so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là thị trường Brazil, với lượng nhập trên 2 triệu tấn, trị giá 396,1 triệu USD, giảm 32,81% về lượng và giảm 34,99% về kim ngạch.
Đối với thị trường Thái Lan, đây là thị trường đứng thứ ba về lượng ngô nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 153,5 nghìn tấn, kim ngạch 52,5 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ lại tăng vượt trội cả về lượng và trị giá, tăng lần lượt gấp hơn 12,6 lần và gấp hơn 2,6 lần, giá nhập bình quân đạt 342,48 USD/tấn, tăng 37,95% và đây cũng là thị trường có mức giá đắt nhất.
Nhập khẩu ngô 11 tháng đầu năm 2017

Thị trường

11 tháng năm 2017

So sánh với 11 tháng năm 2016

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Tổng

7.239.248

1.411.797.728

-2,92

-4,47

Achentina

3.902.049

742.845.753

7,79

6,62

Brazil

2.103.511

396.169.830

-32,81

-34,99

Thái Lan

153.510

52.574.029

1,165,85

167,91

Campuchia

8.500

2.158.300

-32,28

-30,74

Lào

2.380

455.900

209,90

177,71

Ấn Độ

1.141

1.366.343

64,88

-34,44

(tính toán số liệu từ TCHQ)

Nguồn: Vinanet