Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tháng 3/2018 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Singapore đạt 310,9 triệu USD, tăng 38,28% so với tháng 2 và tăng 18,32% so với tháng 3/2017, nâng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore trong quý 1/2018 lên 761,4 triệu USD, tăng 10,03% so với cùng kỳ năm 2017.
Việt Nam xuất khẩu sang Singapore chủ yếu các nhóm hàng công nghiệp, trong đó máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch cao nhất 138,6 triệu USD, chiếm 18,2% tổng kim ngạch tăng 5,25% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 99,2 triệu USD, tăng 52,77% kế đến là điện thoại các loại và linh kiện – đây là mặt hàng có tốc độ tăng đột biến, tuy chỉ đạt 92,4 triệu USD nhưng so với cùng kỳ tăng gấp gần 2 lần (tức tăng 127,71%).
Đối với nhóm hàng nông sản, một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Singapore trong thời gian này đều sụt giảm cả lượng và trị giá. Trong đó phải kể đến mặt hàng cao su và gạo giảm mạnh, cụ thể xuất khẩu cao su trong quý 1/2018 chỉ có 20 tấn với 33,4 nghìn USD, giá xuất bình quân 1670,75 USD/tấn, giảm 78,49% về lượng 78,48% trị giá nhưng giá tăng 0,09%; Đối với gạo lượng xuất 19,7 nghìn tấn, trị giá 11 triệu USD, giảm 67,58% về lượng và 65,39% trị giá, mặc dù giá xuất bình quân tăng 6,74% lên 557 USD/tấn so với cùng kỳ 2017.
Bên cạnh đó, mặt hàng cà phê cũng giảm tương đối, giảm 66,06% về lượng và 66,75% trị giá, tương ứng với 261 tấn, trị giá 848,5 nghìn USD, giá xuất bình quân giảm 2,04% xuống 3251,28 USD/tấn; hạt tiêu giảm 15,41% về lượng 59,01% trị giá và giá xuất bình quân cũng giảm 51,54% tương ứng với 236 tấn, 770 triệu USD và 3262,88 USD/tấn. Duy chỉ có nhóm hàng hạt điều có tốc độ tăng khá 66,4%, đạt 1,5 triệu USD với 142 tấn. Giá xuất bình quân tăng 12,5% đạt 10700,28 USD/tấn.
Nhìn chung, quý 1/2018 kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang Singapore đều tăng trưởng, số nhóm hàng này chiếm 51,6%.