Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 Việt Nam đã xuất khẩu sang Pakistan 37,5 triệu USD, giảm 19,64% so với tháng trước, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Pakistan đạt 370,1 triệu USD, tăng 18,02% so với cùng kỳ năm 2016.
Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Pakistan chè là mặt hàng chủ lực, chiếm 12,4% tổng kim ngạch, đạt 21,6 nghìn tấn, trị giá 46,1 triệu USD, giảm cả lượng và trị giá so với cùng kỳ, giảm lần lượt 14,4% và giảm 10,89%, nhưng giá xuất bình quân lại tăng 4,11% lên 2133,26 USD/tấn.
Đứng thứ hai là nhóm hàng hạt tiêu, đạt 7,5 nghìn tấn, trị giá 39,5 triệu USD, tăng 23,54% về lượng nhưng kim ngạch giảm 16,01% so với cùng kỳ 2016, bởi giá xuất khẩu bình quân giảm 32,02%, xuống 5271,69 USD/tấn.
Đặc biệt nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại tuy chỉ xếp thứ ba trong bảng xếp hạng, nhưng so với cùng kỳ lại có mức tăng mạnh vượt trội, tăng 159,1% về lượng và tăng 45,44% về trị giá đạt tương ứng 14,8 nghìn tấn, 28,7 triệu USD, giá xuất bình quân giảm 43,87% xuống 1945,09 USD/tấn. Ngược lại, nhóm hàng hạt điều xuất sang Pakistan thời gian này lại giảm mạnh, giảm 62,28% về trị giá và giảm 70,77% về lượng so với cùng kỳ, tương ứng với 2,8 triệu USD với 273 tấn, giá xuất bình quân tăng 29,04% lên 10401,56 USD/tấn.
Nhìn chung 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam xuất sang Pakistan đều suy giảm, chiếm 71,4% và mặt hàng có kim ngạch tăng trưởng chỉ chiếm 28,5%.
Ngoài nhóm hàng xơ, sợi dệt có tốc độ tăng trưởng mạnh, thì hàng thủy sản cũng có mức tăng trưởng khá, tăng 31,4% đạt 12,7 triệu USD.
Xuất khẩu sang thị trường Pakistan 9 tháng 2017 (ĐVT: USD)

Mặt hàng

9T/2017

9T/2016

So sánh (%)

Tổng

370.142.113

313.623.131

18,02

chè

46.165.885

51.890.162

-11,03

hạt tiêu

39.537.696

47.322.526

-16,45

xơ, sợi dệt các loại

28.797.094

19.799.351

45,44

sắt thép các loại

19.836.922

31.230.133

-36,48

hàng thủy sản

12.764.172

9.714.112

31,40

cao su

4.643.601

5.031.816

-7,72

hạt điều

2.839.625

7.528.894

-62,28

(tính toán số liệu từ TCHQ)