Riêng tháng 4/2018 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm 28,6% so với tháng trước đó và trị giá cũng giảm 27,7%, đạt 2.624 chiếc, tương đương 61,22 triệu USD. So với cùng tháng năm ngoái cũng giảm mạnh 62,3% về số lượng và giảm 63,9% về trị giá.

Số lượng ô tô xuất xứ từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam  mặc dù giảm mạnh 52,6% so với cùng kỳ và trị giá giảm 46,7%, nhưng vẫn dẫn đầu thị trường cung cấp ô tô nhập khẩu cho Việt Nam, với 5.700 chiếc, trị giá 116,82 triệu USD, chiếm 84,4% trong tổng lượng ô tô nhập vào Việt Nam và chiếm 65% trong tổng kim ngạch. Giá ô tô nhập từ Thái Lan mặc dù tăng 12,5% so với cùng kỳ, nhưng vẫn ở mức gần như rẻ nhất thị trường 20.495 USD/chiếc (chỉ đắt hơn xe nhập từ Indonesia).  Riêng tháng 4 nhập khẩu ô tô từ Thái Lan cũng giảm mạnh 35% về số lượng và giảm 39,6% về trị giá so với tháng 3/2018, chỉ đạt 2.230 chiếc, tương đương 43,41 triệu USD.

Thị trường Nga vượt qua Trung Quốc lên vị trí thứ 2 về cung cấp ô tô cho Việt Nam, với 317 chiếc, trị giá 24,14 triệu USD, giảm 15,7% về số lượng nhưng tăng 36% về trị giá so với cùng kỳ. Giá nhập khẩu tăng mạnh 61,3%, đạt 76.149 USD/chiếc.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc xếp thứ 3 thị trường về số lượng, đạt 171 chiếc, trị giá 5,67 triệu USD, sụt giảm rất mạnh 91% về số lượng và giảm 92% về trị giá so với cùng kỳ. Giá ô tô nhập từ thị trường này cũng giảm 12,5%, đạt 33.179 USD/chiếc.

Trong 4 tháng đầu năm nay, ô tô nhập khẩu từ hầu hết các thị trường đều tăng giá so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tăng mạnh nhất 159,6%, đạt 78.944 USD/chiếc. Tuy nhiên, lượng ô tô nhập từ thị trường này giảm mạnh 93,7%, đạt 89 chiếc, trị giá cũng giảm 83,7%, đạt 7,03 triệu USD.

Giá ô tô nhập khẩu từ thị trường Pháp cũng tăng rất mạnh 93,6% so với cùng kỳ, đạt 155.819 USD/chiếc. Lượng ô tô nhập từ Pháp giảm 20%, nhưng trị giá tăng 54,8%, đạt 12 chiếc, tương đương 1,87 triệu USD.

Thị trường đáng chú ý nhất trong 4 tháng đầu năm nay là Indonesia, mặc dù năm 2017 Việt Nam nhập khẩu rất nhiều ô tô từ thị trường này, nhưng năm nay tuy giá giảm mạnh 36%, nhưng lượng ô tô nhập về cũng chỉ có 3 chiếc, tương đương 32.811 USD. Giá trung bình 10.937 USD/chiếc.

Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam 4 tháng đầu năm 2018

Thị trường

4T/2018

% tăng giảm so với cùng kỳ

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.754

179.591.732

-79,78

-72,92

Thái Lan

5.700

116.823.751

-52,6

-46,69

Nga

317

24.139.232

-15,69

35,97

Trung Quốc

171

5.673.612

-91

-92,13

Nhật Bản

89

7.026.040

-93,73

-83,73

Mỹ

51

2.410.597

-95,06

-91,73

Hàn Quốc

45

1.369.919

-98,79

-98,08

Đức

32

2.740.978

-92,89

-91,29

Pháp

12

1.869.826

-20

54,85

Anh

11

1.140.465

-92,31

-86,21

Canada

3

140.392

-80

-79,41

Indonesia

3

32.811

-99,95

-99,97

 (Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)