Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay nhập khẩu phân bón của Việt Nam đều suy giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 5,73% và giảm 17,31%, tương ứng với 2,9 triệu tấn, trị giá 818,8 triệu USD.

Có 15 quốc gia cung cấp phân bón cho Việt Nam, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm tới 53% tổng lượng phân bón nhập về, đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 334 triệu USD, tuy nhiên so với cùng kỳ 2015, tốc độ nhập khẩu phân bón từ thị trường này của Việt Nam lại suy giảm, giảm 15,3% về lượng và giảm 28,34% về trị giá.

Nguồn cung lớn thứ hai sau Trung Quốc là Nga, với lượng nhập 304,6 nghìn tấn, trị giá 100,6 triệu USD, tăng 0,9% về lượng nhưng giảm 15,19% về trị giá so với cùng kỳ, kế đến là Indonesia, đạt 156,7 nghìn tấn, trị giá 37,8 triệu USD, tăng 68,44% về lượng và tăng 22,33% về trị giá…

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, lượng phân bón  nhập về từ các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm trên 64%, trong đó nhập từ Philippines tăng mạnh nhất, tăng 300,57% về lượng và tăng 162,67% về trị giá, đạt tương ứng 14,1 nghìn tấn, trị giá 5,4 triệu USD. Ngược lại, nhập từ các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 35,7% và nhập từ Nhật Bản giảm mạnh nhất, giảm 43,88% về lượng và giảm 53,19% về trị giá, với 118,6 nghìn tấn, trị giá 16 triệu USD.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ 2015, nguồn cung phân bón cho Việt Nam trong thời gian này có thêm thị trường Nauy với lượng nhập 23,9 nghìn tấn, trị giá 9,7 triệu USD.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 9 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC