Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 7,4% và 20,7%, tương nwgs với 3,3 triệu tấn, trị giá 918,5 triệu USD, tính riêng tháng 10/2016 nhập khẩu phân bón đạt 375,7 nghìn tấn, trị giá 100,7 triệu USD, tăng 23,4% về lượng và tăng 21% về trị giá so với tháng 9 – đây là tháng tăng đầu tiên – sau hai tháng lượng phân bón nhập khẩu giảm liên tiếp.

Việt Nam nhập khẩu phân bón từ 16 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 54% tổng lượng phân bón nhập khẩu, với 1,5 triệu tấn, trị giá 377,3 triệu USD, giảm 15,98% về lượng và giảm 29,27% về trị giá so với cùng kỳ. Thị trường cung cấp lớn đứng thứ hai là Nga, với 313,1 nghìn tấn, trị giá 103,8 triệu USD, giảm 13,92% về lượng và giảm 26,13% về trị giá, kế đến là Indonesia tăng 16,45% về lượng nhưng giảm 12,39% về trị giá, đạt 200,7 nghìn tấn, trị giá 46,8 triệu USD…

Nhìn chung, 10 tháng đầu năm nay, lượng phân bón nhập khẩu  từ các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 75%, trong đó nhập từ Thái Lan tăng mạnh nhất, tăng 214,8% về lượng và tăng 123,68% về trị giá, ngược lại nhập từ các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 25% và nhập từ Nhật Bản giảm mạnh nhất, giảm 43,05% về lượng và giảm 52,45% về trị giá so với cùng kỳ.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu phân bón 10 tháng 2016

(Nguồn số liệu: TCHQ)

Nguồn: VITIC