Kết thúc quý I/2017, Việt Nam đã xuất khẩu sang UAE trên 1 tỷ USD, giảm 15,77% so với quý I/2016.
Trong rổ hàng hóa xuất sang UAE trong quý đầu năm nay, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chủ lực, chiếm 77,7% tổng kim ngạch, với 900,7 triệu USD, nhưng so với quý I/2016 giảm 19,86%.
Mặt hàng chủ lực đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 65,1 triệu USD, tăng 1,28%, kế đến là giày dép các loại, đạt 27,2 triệu USD, tăng 16,82%...
Ngoài ba mặt hàng chính kể trên, Việt Nam còn xuất sang UAE các mặt hàng khác như hạt điêu, hàng rau quả, hạt điều, thủy sản….Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng sang UAE lại tăng mạnh đột biến, tăng 349,51%, tuy kim ngạch chỉ đạt 11,4 triệu USD.
Nhìn chung, quý I/2017, xuất khẩu hàng hóa sang UAE các mặt hàng có tốc độ tăng trưởng dương chiếm 55% và ngược lại hàng hóa với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 45%, trong đó xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm mạnh nhất, giảm 90,35%.
Ngoài mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng tăng mạnh vượt trội, mặt hàng rau quả cũng có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 103,52%.