Về thị trường nhập khẩu trong Quý đầu năm có sự thay đổi, nếu như Quý I/2016 Việt Nam nhập khẩu khí hóa lỏng từ các thị trường như: Saudi Arabia và Quata thì năm nay thiếu vắng các thị trường này, nhưng thay vào đó lại nhập khí hóa lỏng từ thị trường Trung Quốc – đây cũng là thị trường nhập khẩu chủ lực – chiếm 42,4% tổng lượng khí nhập khẩu, đạt 131,4 nghìn tấn, trị giá 76 triệu USD và thị trường Australia với trên 44 nghìn tấn, trị giá 24,5 triệu USD.
Ngoài hai thị trường kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu khí hóa lỏng từ các thị trường khác như: UAE, Indonesia và Hàn Quốc.
Thị trường UAE là thị trường nhập khẩu lớn, đứng thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 28,9% thị phần, đạt 89,8 nghìn tấn, trị giá 46,8 triệu USD, tăng 109,05% về lượng và 221,7% về trị giá - đây cũng là thị trường có mức tăng mạnh vượt trội – kế đến là thị trường Indonesia và Hàn Quốc, với lượng nhập đều suy giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm lần lượt 20,61% và giảm 30,03%, tương ứng với 11,2 nghìn tấn và 459 tấn, đạt lần lượt 6,6 triệu USD và 521,7 nghìn USD.