Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 3/2017 cả nước đã xuất khẩu 239,6 nghìn tấn xăng dầu các loại, trị giá 120,4 triệu USD, tăng 34,6% về lượng và tăng 31% về trị giá so với tháng 2 – đây là tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp sau khi suy giảm tháng đầu năm – nâng lượng xăng dầu xuất khẩu quý I/2017 lên 565,2 nghìn tấn, trị giá 286,7 triệu USD, giảm 8,8% về lượng nhưng trị giá tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2016.
Campuchia tiếp tục dẫn đầu thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng xăng dầu, chiếm 31,5% tổng lượng xăng dầu xuất khẩu, với 178,5 nghìn tấn, trị giá 98 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm trước, lượng xăng dầu xuất sang thị trường này giảm 16,37%, nhưng kim ngạch tăng 21,19%. Đứng thứ là thị trường Trung Quốc, đạt 87,5 nghìn tấn, trị giá 50,6 triệu USD, tăng 1,96% về lượng và tăng 32,28% về trị giá.
Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Singapore, tuy chỉ đứng thứ 3 sau thị trường Campuchia và Trung Quốc với 41,3 nghìn tấn, trị giá 13,7 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ kim ngạch lại có tốc độ tăng trưởng mạnh tăng 115,28% và tăng 6,76% về lượng.
Nhìn chung, quý đầu năm nay xuất khẩu xăng dầu sang các thị trường với tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, 57,1% ngược lại thị trường suy giảm chỉ chiếm 42,8% trong đó xuất sang Thái Lan và Malaysia giảm mạnh, giảm lần lượt 93,61% , 99,41% về lượng và giảm 95,87%, 98,91% về lượng so với cùng kỳ.