Nhập khẩu phân bón trong quý I/2017 tăng cả lượng và trị giá, tăng lần lượt 33,50% và tăng 22,5%, đạt tương ứng 1,24 triệu tấn, trị giá 334,1 triệu USD.
Tính riêng tháng 3/2017, nhập khẩu phân bón tăng cả lượng và trị giá so với tháng 2 – đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp sau khi tháng đầu năm nhập khẩu suy giảm, thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam.
Về thị trường nhập khẩu, QuốTrung c vẫn là thị trường chính Việt Nam nhập khẩu mặt hàng phân bón, chiếm 38,8% tổng sản lượng nhập khẩu, đạt 483,3 nghìn tấn, trị giá 126,8 triệu USD, tăng 2,29% về lượng nhưng kim ngạch giảm 4%.
Đứng thứ hai là thị trường Bealrut, nhập 122,4 nghìn tấn, trị giá 31,1 triệu USD, tăng 95,36% về lượng và 67,66% về kim ngạch. Kế đến là Indonesia với lượng và kim ngạch tăng khá, tăng lần lượt 431,61% và 378,12%, đạt tương ứng 106,6 nghìn tấn, trị giá 27,7 triệu USD…
Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thái Lan, Hoa Kỳ…
Nhìn chung, quý I/2017 nhập khẩu phân bón từ các thị trường đều tăng trưởng dương cả về lượng và trị giá, số thị trường này chiếm 76,4% , trong đó nhập từ Philippines tăng mạnh vượt trội, tăng 730,43% về lượng và 604,55% về trị giá, tuy lượng nhập chỉ đạt 15,2 nghìn tấn, trị giá 6 triệu USD, ngược lại nhập khẩu phân bón từ các thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chỉ chiếm 23,5% và nhập từ Thái Lan giảm mạnh, giảm 45,01% về lượng và 46,99% về trị giá, tương ứng với 8,7 nghìn tấn, trị giá 1,6 triệu USD.