Kin ngạch xuất khẩu hóa chất nửa đầu năm 2016

 

Trị giá

(USD)

So sánh với tháng trước (%)

Tháng 1

69.784.440

-10,8

Tháng 2

61.433.474

-12,0

Tháng 3

77.006.063

+25,3

Quý I

209.190.175

-11,4

Tháng 4

77.354.651

+0,5

Tháng 5

80.714.148

+4,3

Tháng 6

91.581.278

+13,5

Quý II

458.787.778

-1,2

Nguồn: TCHQ

Qua bảng số liệu trên cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng hóa chất biến động, hai tháng đầu năm kim ngạch suy giảm, tuy nhiên kể từ tháng 3, xuất khẩu mặt hàng này đã lấy lại được đà tăng trưởng và đặc biệt tháng này cũng là tháng tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 25,3% so với tháng 2.

Mặt hàng hóa chất của Việt Nam đã xuất khẩu sang 14 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, chiếm 26,1% tổng kim ngạch. Quốc gia lớn đứng thứ hai nhập khẩu hóa chất từ Việt Nam là Ấn Độ, chiếm 18,3% và kế đến là Trung Quốc chiếm 12,5%...

TOP 10 thị trường xuất khẩu hóa chất 6 tháng 2016

ĐVT: USD

STT

Thị trường

Trị giá (USD)

 

Tổng

458.789.778

1

Nhật Bản

120.041.413

2

Ấn Độ

84.060.632

3

Trung Quốc

57.504.415

4

Hoa Kỳ

22.316.565

5

Hà Lan

14.201.841

6

Hàn Quốc

13.507.604

7

Italia

10.796.949

8

Campuchia

10.136.353

9

Đài Loan

9.562.788

10

Philippines

8.884.836

 Nguồn: VITIC