Việt Nam nhập khẩu sữa và sản phẩm từ 15 quốc gia trên thế giới, trong đó chủ yếu nhập từ thị trường New Zealand, chiếm 24,1% tổng kim ngạch, với 119,5 triệu USD, giảm 20,05% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường có kim ngạch nhập khẩu lớn đứng thứ hai là Singapore, đạt 84 triệu USD, tăng 14,25% và kế đến là Thái Lan, đạt 45 triệu USD, tăng 4,54%...

Đáng chú ý, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản, tuy kim ngạch chỉ đạt 9,5 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt trội, tăng 223,95%, ngược lại nhập khẩu từ Hoa Kỳ lại suy giảm mạnh, giảm 68,22%.

Ngoài ra, nhập khẩu từ một số thị trường với tốc độ tăng trưởng cũng khá mạnh như: Pháp tăng 48,17%, Đan Mạch tăng 24,45%.

Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường nhập khẩu sữa và sản phẩm 7 tháng 2016

ĐVT: USD

Thị trường

7T/2016

So sánh với cùng kỳ 2015 (%)

Tổng cộng

494.489.108

-5,2

New Zealand

119.550.688

-20,05

Singapore

84.056.908

14,25

Thái Lan

45.088.545

4,54

Australia

32.356.516

8,27

Đức

30.096.265

-11,39

Hoa Kỳ

27.010.622

-68,22

Hà Lan

25.909.223

17,45

Pháp

25.224.744

48,17

Malaysia

18.104.045

13,15

Ba Lan

16.264.035

-36,01

Nhật Bản

9.577.790

223,95

Hàn Quốc

4.898.365

-37,55

Tây ban Nha

3.860.901

-5,93

Philippines

2.578.807

-20,38

Đan Mạch

1.085.653

24,45

Nguồn: VITIC