Riêng trong tháng 11/2016 giá trị XK đạt 49,05 triệu USD, tăng 27% so với tháng 11/2015. Đáng chú ý là trong tháng 11 vừa qua, cả 9 thị trường NK chính mực, bạch tuộc từ Việt Nam đều tăng trưởng dương, trong đó tăng mạnh nhất là Đài Loan (+91,2%) đạt 766 nghìn USD, tiếp đến là Trung Quốc và Hong Kong tăng gần 70% đạt 2,1 triệu USD. 3 thị trường NK lớn nhất gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và EU đều tăng trên 16% mỗi thị trường.
11 tháng đầu năm 2016, XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt giá trị 147,5 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc là thị trường NK hàng đầu mực, bạch tuộc từ Việt Nam chiếm 37,7% tỷ trọng. Hàn Quốc đang đẩy mạnh NK mực, bạch tuộc từ Việt Nam trong những tháng cuối năm là do một phần sản lượng thủy sản khai thác của nước này có xu hướng sụt giảm trong năm nay. Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thủy sản của Hàn Quốc giảm 0,6% so với năm trước. Theo thông tin từ Chính phủ Hàn Quốc, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng đánh bắt xa bờ và ven bờ giảm. Theo số liệu thống kê của Hàn Quốc, trong 2 quý đầu năm 2016, sản lượng thủy sản đạt 2 triệu tấn, giảm nhẹ so với 2,01 triệu tấn năm ngoái. Sản lượng đánh bắt xa bờ đạt 208.000 tấn, giảm 41,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đánh bắt ở vùng biển ven biển đạt 363.000 tấn, giảm 15,6%.
Nhật Bản hiện là thị trường NK lớn thứ 2, chiếm 25% tỷ trọng. Tháng 11/2016, XK sang Nhật Bản đạt giá trị 12,4 triệu USD, lũy kế 11 tháng đạt 97,7 triệu USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sau Nhật Bản là EU, XK sang EU trong 11 tháng đạt giá trị 60,3 triệu USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015.
Về cơ cấu sản phẩm, mực hiện chiếm 58,4% tỷ trọng trong khi bạch tuộc chiếm 41,6% tỷ trọng. XK mực trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt giá trị 228,4 triệu USD, trong đó mực sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) có giá trị đạt cao nhất 133,5 triệu USD, tiếp đến là Mực khô, nướng, (thuộc mã HS03) đạt 81,01 triệu USD. Mực chế biến khác (thuộc mã HS16) có giá trị đạt thấp nhất 13,8 triệu USD. XK bạch tuộc trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt giá trị 162,5 triệu USD, trong đó Bạch tuộc khô/muối/sống/tươi/đông lạnh (thuộc mã HS03) đạt 129,8 triệu USD và bạch tuộc chế biến (thuộc mã HS16) đạt 32,6 triệu USD.
Nguồn: vasep.com.vn