Xuất khẩu cá hồi Salmon và cá hồi Trout trong tháng 7/2016 đạt 5,1 tỷ NOK, tăng 28% so với tháng 7/2015. Giá cá hồi tăng cao do nhu cầu tăng mạnh, trong khi lượng khai thác ít hơn. Tuy nhiên, xuất khẩu cá vược trong tháng 7 giảm; giá xuất khẩu cá tuyết tươi và đông lạnh tăng.

Xuất khẩu cá hồi Salmon  trong tháng 7 tăng 25%, đạt 4,8 tỷ NOK; tính chung 7 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu đạt 33 tỷ NOK, tăng 27%, tức tăng 7 tỷ NOK. Giá trung bình cá hồi tươi nguyên con trong tháng 7 là 66,4 NOK/kg so với mức 43,96 NOK/kg trong tháng 7/2015. Ba Lan và Pháp là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá hồi Salmon Na Uy.

Kim ngạch xuất khẩu cá hồi Trout tháng 7 đạt 342 triệu NOK - tăng 69% so với tháng 7/2015, tức tăng 140 triệu NOK. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá hồi Trout đạt 2,3 tỷ NOK, tăng 97%, hoặc tăng 1,1 tỷ NOK. Belarus và Nhật Bản là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của cá hồi Trout Na Uy.

Xuất khẩu cá tuyết tươi và đông lạnh trong tháng 7 cũng tăng. Xuất khẩu cá tuyết tươi, bao gồm cả phi lê đạt 72 triệu NOK, tăng 9%, tức tăng 6 triệu NOK so với tháng 7/2015. Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tuyết tươi, gồm cả philê, tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 1,7 tỷ NOK.

Xuất khẩu cá tuyết đông lạnh của Na Uy, bao gồm cả  philê, đạt tổng giá trị 208 triệu NOK trong tháng 7, tăng 16% so với cùng tháng năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tuyết đông lạnh của Na Uy, bao gồm cả philê đạt 1,5 tỷ NOK - tăng 32%, hoặc tăng 392 triệu NOK.

Tuy nhiên, xuất khẩu cá vược đã giảm 11%, đạt 221 triệu NOK trong tháng 7. Tổng cộng 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá vược đạt 1,9 tỷ NOK, giảm 12%, tức giảm 258 triệu NOK so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá muối đạt 41 triệu NOK  - tăng 13%, tức tăng 5 triệu NOK. Tính tổng cộng 7 tháng đầu năm  đạt 937 triệu NOK, so với mức 888 triệu NOK trong 7 tháng năm 2015.

Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu cá trích đạt 204 triệu NOK, tăng 7% so với tháng 7 năm ngoái. Tổng cộng 7 tháng  đạt 1,7 tỷ NOK, tăng 48%, tức tăng 538 triệu NOK. Đức và Ba Lan là những thị trường lớn nhất cho loài cá nổi này. Tuy nhiên, xuất khẩu cá thu giảm.

Nguồn: Undercurrentnews.com