Tháng đầu năm 2017, cả nước đã xuất khẩu 242,5 nghìn tấn sắn và sản phẩm, trị giá 60,4 triệu USD, giảm 38,3% về lượng và giảm 43,7% về trị giá so với tháng 1/2016 và giảm 30,9% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với tháng 12/2016 - đây là tháng thứ 4 liên tiếp xuất khẩu sắn tăng trưởng (kể từ tháng 10/2016), số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ Việt Nam.

Trong đó, xuất khẩu sắn 99,8 nghìn tấn, trị giá 15,9 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm giảm 40,1% về trị giá so với tháng 1/2016.

Sắn và sản phẩm của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các nước châu Á, trong đó Trung Quốc là thị trường chủ lực, chiếm 89,1% tổng lượng sắn xuất khẩu, với 216,1 nghìn tấn, trị giá 52,6 triệu USD, giảm 42,19% về lượng và giảm 46,2% về trị giá.

Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc tuy chỉ đứng thứ hai trong bảng, nhưng lượng sắn xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh vượt trội, tuy chỉ xuất 9,6 nghìn tấn, trị giá 2,3 triệu USD, nhưng tăng 11260% về lượng và tăng 10542,15% về trị giá so với tháng 1/2016.

Đứng thứ ba là thị trường Malaysia, đạt 3,5 nghìn tấn, trị giá 1 triệu USD, tăng 154,5% về lượng và tăng 109,12% về trị giá…

Nhìn chung, tháng 1/2017, xuất khẩu sắn sang các thị trường đều suy giảm cả lượng và trị giá, số thị trường này chiếm 60%, trong đó xuất khẩu sang Nhật giảm mạnh nhất, giảm 99,09% về lượng và 95,32% về trị giá, ngược lại số thị trường xuất khẩu tăng trưởng dương chỉ chiếm 40%.

Thống kê sơ bộ của TCHQ về thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm tháng 1/2017

Thị trường

Tháng 1/2017

So với tháng 1/2016 (%)

Lượng (Tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

242.506

60.406.914

-38,3

-43,7

Trung Quốc

216.111

52.676.693

-42,19

-46,20

Hàn Quốc

9.656

2.373.519

11,260,00

10,542,15

Malaixia

3.535

1.082.529

154,50

109,12

ĐàiL oan

2.944

981.698

-40,38

-47,49

Philippin

2.635

842.737

-60,33

-69,14

Nhật Bản

10

20.438

-99,09

-95,32