Riêng tháng 9/2018 đạt 250.765 tấn, tương đương 152,94 triệu USD, giảm 31,9% về lượng và giảm 24,3% về kim ngạch so với tháng 8/2018. Giá xuất khẩu tăng 11,2%, đạt mức trung bình 609,9 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dầu thô vào Việt Nam 9 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh 186,2% về lượng và tăng 292,3% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 2,98 triệu tấn, tương đương 1,56 tỷ USD. Giá dầu thô nhập khẩu tăng 37%, đạt 523,4 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô sang khu vực Đông Nam Á 9 tháng đầu năm sụt giảm mạnh 50,8% về lượng và giảm 30,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 907.393 tấn, tương đương 514,48 triệu USD, chiếm trên 31% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước.

Xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm trên 28% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 828.854 tấn; tương đương 469,9 triệu USD, sụt giảm mạnh 53,3% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với 9 tháng đầu năm 2017. Giá dầu thô xuất sang Trung Quốc đạt 563,8 USD/tấn, tăng 40%.

Xuất khẩu sang Thái Lan, đạt 692.964 tấn, trị giá 399,72 triệu USD, chiếm 23,8% trong tổng lượng và chiếm 24,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, giảm 13,8% về lượng nhưng tăng 21% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Dầu thô xuất sang thị trường Australia chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của cả nước, đạt 549.312 tấn, tương đương 310,911 triệu USD, tăng 62,9% về lượng và tăng 126,3% về kim ngạch so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu cũng tăng mạnh 38,9%, đạt 566 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô sang Nhật Bản đạt 265.676 tấn, tương đương 151,36 triệu USD, giảm 64,1% về lượng và giảm 50% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm trên 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Dầu thô xuất sang Singapore cũng giảm rất mạnh 75,4% về lượng và giảm 66,6% về kim ngạch, đạt 135,244 tấn, tương đương 72,49 triệu USD.

Ngoài các thị trường chủ yếu trên, Việt Nam còn xuất khẩu sang Mỹ 132.671 tấn dầu thô, tương đương 68,42 triệu USD, giảm 38,6% về lượng và giảm 19,2% về kim ngạch và sang Hàn Quốc 79.626 tấn, tương đương 47,9 triệu USD, giảm 51,4% về lượng và giảm 26,9% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam mặc dù giảm 1,8% về lượng và nhưng tăng 24,9% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 9,33 triệu tấn, tương đương 6,26 tỷ USD. Giá xăng dầu nhập khẩu tăng 27,3%, đạt  671 USD/tấn.

Xuất khẩu dầu thô 9 tháng  đầu năm 2018

 

Thị trường

9T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.913.481

1.650.217.525

-46,36

-24,88

Trung Quốc

828.854

469.904.976

-53,31

-34,74

Thái Lan

692.964

399.722.759

-13,83

21,05

Australia

586.375

333.798.653

33,03

82,75

Nhật Bản

265.676

151.359.562

-64,11

-49,94

Singapore

135.244

72.492.051

-75,44

-66,6

Mỹ

132.671

68.423.923

-38,59

-19,18

Hàn Quốc

79.626

47.904.246

-51,35

-26,89

Malaysia

79.185

42.273.172

-83,87

-78,07

(Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)