Mặc dù lượng ô tô nhập khẩu tháng 7 tăng rất mạnh nhưng cũng không bù đắp được sự sụt giảm trong các tháng đầu năm. Do đó tính chung trong 7 tháng đầu năm 2018 số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm mạnh 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18.957 chiếc và kim ngạch cũng giảm 61,5%, đạt 464,59 triệu USD.

Ô tô xuất xứ từ Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2018 vẫn đứng đầu về số lượng, với 15.171 chiếc, chiếm 80% trong tổng lượng ô tô nhập vào Việt Nam và kim ngạch cũng chiếm trên 63,4%, đạt 294,63 triệu USD, giảm mạnh 30,6% về số lượng và giảm 25,2% về kim ngạch. Riêng tháng 7/2018, nhập khẩu 5.044 chiếc, tương đương 90,2 triệu USD, tăng mạnh 72,9% về lượng và tăng 64,9% về kim ngạch so với tháng 6/2018.

Thị trường cung cấp ô tô lớn thứ 2 cho Việt Nam là Indonesia, riêng tháng 7/2018 lượng nhập khẩu tăng đột biến gấp 325 lần về lượng và gấp 227 lần về kim ngạch so với tháng 6/2018, đạt 975 chiếc, trị giá 20,92 triệu USD. Tính cả 7 tháng đầu năm, nhập khẩu ô tô từ thị trường này vẫn giảm rất mạnh 92,2% về số lượng và giảm 90,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 986 chiếc, tương đương 21,19 triệu USD, chiếm 52% trong tổng lượng ô tô nhập khẩu và chiếm 45,6% trong tổng kim ngạch.

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7/2018 cũng tăng 133,3% về số lượng và tăng 152% về kim ngạch, đạt 140 chiếc, trị giá 4,01 triệu USD, nhưng cộng chung cả 7 tháng cũng giảm rất mạnh 87,3% về số lượng và giảm 90,7% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 539 chiếc, trị giá 14,97 triệu USD, chiếm 28% trong tổng số lượng và chiếm 32% trong tổng kim ngạch.

Ô tô Nhật nhập khẩu cũng giảm mạnh 78,7% về số lượng và giảm 61,6% về kim ngạch, chỉ đạt 477 chiếc, tương đương 28,07 triệu USD.

Trong 7 tháng đầu năm nay, cũng chỉ có 186 chiếc ô tô từ Hàn Quốc nhập vào Việt Nam, trị giá 10,67 triệu USD, giảm 96,6% về số lượng và giảm 90,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khi, nhập khẩu ô tô từ tất cả các thị trường đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, thì riêng nhập khẩu từ thị trường Pháp trong 7 tháng đầu năm nay vẫn tăng 44,4% về số lượng và tăng 21,7% về kim ngạch, tuy nhiên số lượng rất ít, chỉ có 26 chiếc, tương đương 3,45 triệu USD.

Nhập khẩu ô tô vào Việt Nam 7 tháng đầu năm 2018

Thị trường

7T/2018

+/- so với cùng kỳ (%)*

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

18.957

464.589.885

-67,22

-61,51

Thái Lan

15.171

294.634.378

-30,59

-25,15

Indonesia

986

21.189.399

-92,17

-90,44

Trung Quốc

539

14.965.283

-87,26

-90,74

Nhật Bản

477

28.068.005

-78,69

-61,58

Nga

372

28.297.479

-14,29

41,27

Mỹ

287

15.972.104

-83,79

-67,92

Đức

258

12.987.583

-65,23

-71,65

Hàn Quốc

186

10.672.909

-96,64

-90,48

Ấn Độ

54

533.368

-98,97

-97,86

Pháp

26

3.452.915

44,44

21,7

Anh

24

2.694.197

-88,52

-79,08

Canada

16

717.692

-56,76

-53,44

 (*Vinanet tính toán từ số liệu của TCHQ)