Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam 9 tháng đầu năm 2016

STT

Thị trường

GT (USD)

Tỷ lệ

GT

(%)

STT

Thị trường

GT (USD)

Tỷ lệ

GT

(%)

1

Mỹ

1.065.449.656

20,88

50

Ai Cập

36.956.632

0,72

EU

880.228.669

17,25

51

Israel

33.002.154

0,65

2

Anh

150.011.988

2,94

52

Thụy Sĩ

29.276.575

0,57

3

Hà Lan

148.095.689

2,90

53

Ấn Độ

14.583.380

0,29

4

Đức

131.889.872

2,58

54

New Zealand

13.752.425

0,27

5

Italy

96.221.799

1,89

55

Libăng

13.267.625

0,26

6

Bỉ

92.879.134

1,82

56

Pakistan

10.172.703

0,20

7

Pháp

75.196.011

1,47

57

Ukraine

9.694.835

0,19

8

Tây Ban Nha

61.751.588

1,21

58

Chile

9.197.383

0,18

9

Bồ Đào Nha

34.693.840

0,68

59

Cộng hoà Đôminich

9.195.133

0,18

10

Đan Mạch

25.421.242

0,50

60

Kuwait

8.439.188

0,17

11

Ba Lan

12.294.284

0,24

61

Iraq

8.204.964

0,16

12

Thụy Điển

11.827.153

0,23

62

Reunion

6.905.988

0,14

13

Sec

7.717.213

0,15

63

Peru

6.886.796

0,13

14

Hy Lạp

7.390.825

0,14

64

Jordan

6.350.521

0,12

15

Lithuania

5.077.840

0,10

65

Qatar

6.059.778

0,12

16

Rumania

4.070.293

0,08

66

Costa Rica

5.865.131

0,11

17

Sip

3.522.951

0,07

67

Tunisia

5.177.080

0,10

18

Croatia

3.157.016

0,06

68

Algeria

4.931.182

0,10

19

Slovenia

2.519.682

0,05

69

Sri Lanka

4.375.249

0,09

20

Latvia

2.013.264

0,04

70

Thổ Nhĩ Kỳ

3.859.607

0,08

21

Áo

1.371.463

0,03

71

Puerto Rico

3.533.091

0,07

22

Hungary

1.105.103

0,02

72

Na Uy

3.519.465

0,07

23

Bulgaria

1.075.501

0,02

73

Nam Phi

3.288.540

0,06

24

Ireland

352.947

0,01

74

Jamaica

3.151.160

0,06

25

Malta

304.533

0,01

75

Guam

3.041.548

0,06

26

Estonia

180.718

0,004

76

Mauritius

2.787.113

0,05

27

Phần Lan

86.719

0,002

77

Morocco

2.678.676

0,05

28

Nhật Bản

764.259.702

14,98

78

Martinique

2.631.178

0,05

TQ và HK

609.486.278

11,94

79

Lybia

2.612.232

0,05

29

Trung Quốc

495.456.126

9,71

80

Honduras

2.541.801

0,05

30

Hồng Kông

114.030.152

2,23

81

Oman

2.259.489

0,04

31

Hàn Quốc

432.264.529

8,47

82

UruGuay

2.162.801

0,04

ASEAN

381.146.161

7,47

83

Bờ Biển Ngà

2.007.830

0,04

32

Thái Lan

179.551.463

3,52

84

Bangladesh

1.753.634

0,03

33

Singapore

74.712.070

1,46

85

Panama

1.647.937

0,03

34

Philippines

56.566.940

1,11

86

Guatemala

1.615.221

0,03

35

Malaysia

54.515.694

1,07

87

Bahrain

1.605.751

0,03

36

Cămpuchia

10.183.619

0,20

88

Sudan

1.394.493

0,03

37

Indonesia

3.654.565

0,07

89

Guadeloupe

1.340.620

0,03

38

Lào

920.610

0,02

90

Iran

1.319.639

0,03

39

Brunei

858.204

0,02

91

Georgia

1.187.226

0,02

40

Myanmar

182.995

0,004

92

Cuba

1.182.937

0,02

Các TT khác

970.397.023

19,02

93

Somalia

1.123.620

0,02

41

Canada

134.443.685

2,63

94

Serbia

1.109.267

0,02

42

Australia

132.018.839

2,59

95

Montenegro

1.080.293

0,02

43

Đài Loan

76.252.211

1,49

96

Argentina

982.629

0,02

44

Mexico

69.199.194

1,36

97

Zimbabwe

964.293

0,02

45

Nga

62.636.233

1,23

98

Croatia

894.153

0,02

46

Arập Xêut

47.733.700

0,94

99

Aruba

888.968

0,02

47

Brazil

47.041.227

0,92

100

Nicaragua

869.533

0,02

48

Colombia

43.907.571

0,86

61 TT khác

14.763.536

0,29

49

UAE

39.071.363

0,77

Tổng:

5.103.232.018

100,00

Nguồn: vasep.com.vn